Turvatikas – Fingridin putoamissuojainjärjestelmä

Turvatikas Safety Ladder on turvannut Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin voimalinjoja jo yli 15 vuoden ajan. Toimivan yhteistyön taustalla on läpinäkyvyys, avoimuus sekä yhteinen tavoite pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid varmistaa Suomessa sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainosta. Fingrid on Eltelin tavoin huoltovarmuuskriittinen yhtiö, joka turvaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle sähkön saannin.

Fingridillä työturvallisuus näkyy kaikessa tekemisessä

Samalla kun Fingrid mahdollistaa sähkönsiirron, haluaa se toimia esimerkillisesti myös työturvallisuuden saralla. Kävimme tapaamassa Fingridin paikallisvalvojaa Risto Uusitaloa. Uusitalo vastaa Fingridin ja Eltelin yhteistyöstä Turvatikas-putoamissuojainjärjestelmän osalta.

Turvallisuus näkyy kaikessa Fingridin tekemisessä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan turvallisuuden painoarvo on kasvanut ja asenteet työturvallisuuden tärkeyttä kohtaan ovat muuttuneet. Jokaisella on oikeus säilyä terveenä ja päästä turvallisesti kotiin.

Tätä viestiä haluamme korostaa myös kumppaneillemme. Työturvallisuutta ei nähdä kustannuksena, vaan työtehtävään on oikeus käyttää niin paljon aikaa kuin sen turvallisesti suorittaminen vaatii.

Risto Uusitalo Fingrid

Kantaverkkotöissä verkon rakennusvaihe on työturvallisuuden osalta riskialttein. Rakennusvaiheessa turvallisuusriskejä voidaan vähentää monin eri tavoin, joista putoamissuojaus on yksi. Verkkoa rakennettaessa voimalinjapylvääseen kiivetään toistuvasti ja riski työntekijän loukkaantumiseen kasvaa.

Fingrid on minimoinut riskin asentamalla pylvääseen Turvatikkaan jo siinä vaiheessa kun pylväs on elementteinä maassa. Pylvään pystytyksen jälkeen asentajat voivat heti kiivetä turvallisesti suorittamaan työtehtäviään. Turvakiskolla varustettu Turvatikas mahdollistaa myös useamman henkilön yhtäaikaisen kiipeämisen pylvääseen.

Risto Uusitalo korostaa, että Turvatikas-järjestelmä lisää merkittävästi turvallisuutta verkon rakentamisen sekä kunnossapidon aikana. Tämän lisäksi hän nostaa esille järjestelmän helppokäyttöisyyden, joka on myös osa sen turvallisuutta.

Avainluvut

  • Yli 15 vuotta yhteistyötä
  • Yli 1000 km Turvatikasta asennettu voimalinjoihin
  • 0  työtapaturmaa Turvatikasta käytettäessä

Mitä yksinkertaisempaa järjestelmän käyttö asentajille on, sitä todennäköisemmin sitä käytetään. Turvallisuuskulttuurin muutostyössä tämä on tärkeä huomio.

Risto Uusitalo Fingrid

Hikiä – Orimattila 440kV ja 110kV voimajohdot

Miten Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid päätyi valitsemaan putoamissuojakseen Turvatikkaan?

Yhteistyön virallinen alku ajoittuu vuoteen 2007. Yksi syy yhteistyön aloitukseen oli se, että Fingrid halusi hankkia putoamissuojaimensa itse. Risto Uusitalo lähettääkin terveiset edeltäjälleen Levulan Arille, joka oli tässä vahvasti mukana.

Uusitalo on tyytyväinen Turvatikkaan ja Fingridin suhteeseen, joka perustuu kumppanuuteen. Hän kuvailee toimintaa Turvatikkaan kanssa vuorovaikutteisena kumppanuutena, jossa tilaaja itse pääsee vaikuttamaan tuotteeseen. Turvatikas suunnittelee asiakaskohtaiset ratkaisut, kuten erilaisiin pylväisiin tehdyt mittatilauskiinnikkeet. ”Yhdessä tekemällä saamme juuri meidän tarpeisiimme sopivan, parhaan ja toimivimman ratkaisun. Esimerkkinä yhdessä kehitetystä ratkaisusta on urakoitsijoille suunnattu tilausportaali, joka helpottaa useisiin eriin jaettavien tilausten laatimista. Toisena esimerkkinä on tuotteiden pylväskohtainen pakkaaminen, joka vähentää turhaa hävikkiä”, Uusitalo kertoo.

Fingridin tulevaisuuden visio on uusiutuvan energian liittäminen kantaverkkoon sekä liittämismahdollisuuksien vastuullinen varmistaminen. Tuulivoima mahdollistaa paremman omavaraisuuden energiatuotannossa, josta yhtenä esimerkkinä on OX2 tuulivoimapuiston liitäntäjohdon rakentaminen Lestijärvellä. Eltel toimittaa linjalle noin 10 kilometriä Turvatikasta. Toinen esimerkki kantaverkon vahvistamisesta on Pohjois-Suomesta Ruotsiin rakennettava Aurora Line, joka tullaan myös suojaamaan 20 kilometrillä Turvatikasta.

Kantaverkon jatkuvasti vahvistuessa Turvatikkaita nousee voimalinjoihin kaikkialla Suomessa ja työturvallisuuden kehittäminen jatkuu edelleen.
Pohtiessaan vinkkejä turvalliseen työskentelyyn Uusitalo toteaa: ”Harkinta aina ennen työskentelyä: mitä voin itse tehdä varmistaakseni turvallisen työskentelyn?

Lopuksi hän antaa erinomaisen neuvon:

”Mieti riskit, valitse turvallinen tapa.”

Turvatikas - Safety Ladder

Turvatikas on johtava kotimainen tuote, joka on suunniteltu voimajohdoille, mastoille ja muille korkeille rakenteille.

Yhteyshenkilö

Turvatikas Safety Ladder®

Asiakaspalvelu
turvatikas@eltelnetworks.com