Ympäristö ja energia

Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimintamme ulottuu Suomen lähes joka kolkkaan ja meillä on vastuu ja mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä. Olemme sitoutuneet olemaan edelläkävijä ja edistämään ennakkoluulottomasti ympäristöystävällisiä infra-alan ratkaisuja.

Huomioimme toiminnassamme ympäristö- ja energianäkökohdat

Seuraamme ajantasaisesti päästöjämme, energiankäyttöä sekä toiminnastamme syntyvää materiaalia. Pyrimme aktiivisesti vähentämään aiheuttamaamme kuormitusta ympäristölle mm. käyttämällä enenevässä määrin sähköautoja, tukemalla henkilöstömme pyöräilyä ja kehittämällä projektien hiilijalanjäljen laskentaa.

Olemme mukana rakentamassa hiilidioksidipäästötöntä Suomea

Rakentamamme sähköverkot toteuttavat uuden puhtaamman tuotannon ja kysynnän kohtaamista. Toteuttamamme tietoliikenneverkot mahdollistavat alati kasvavan datasiirtomäärän liikenteen.

Verkkojen rakentaminen ei ole mahdollista ilman kaivutöitä tai fyysistä rakentamista. Siihen taas tarvitaan järeitäkin koneita, jotka aiheuttavat päästöjä. Pyrimme kuitenkin aina toimimaan tehokkaasti ja minimoimaan rakentamisen aikaisen hiilijalanjäljen. Olemme enenevässä määrin mukana rakentamassa esimerkiksi tuulivoiman kaapelelointiratkaisuja. Uusiutuvaa energiaa siirtävät sähköverkot "maksavat itsensä ympäristölle" pitkässä juoksussa takaisin.

Palvelutuotannon hiilikädenjälki ja oman toiminnan energiankäyttö

Seuraamme autokalustomme hiilidioksidipäästöjä sekä uusimme niistä jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Tähän sisältyy vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta ja älykkäämpi reittisuunnittelu tarpeettoman ajamisen välttämiseksi.

Myös käytetyn maanrakennuskaluston uudistuvat moottorinormit, polttoaineratkaisut sekä vaihtoehtoiset energialähteet mahdollistavat entistä vihreämmän tarjoaman asiakkaillemme.

Jätteiden vähentäminen ja kierrätys

Toiminnassamme syntyy maltillisia määriä jätettä, kuten pakkausmateriaaleja sekä kierrätettävää metallia. Nämä lajittelemme ja kierrätämme. Koko Suomen kattavan toiminnan johdosta käytämme keskitetty valtakunnallista toimijaa yhteistyössä, jotta voimme taata samanlaisen, korkeatasoinen kierrätysmenettelyn kaikilla työmaillamme sekä toimipisteillämme. Tyypillisesti palautamme myös käytetyt laitteet asiakkuuksien erikseen määrittelemällä tavalla.

Toimitusketju

Toimitusketjumme palvelu- ja materiaalitoimittajakumppaneitamme kannustamme jatkuvaan ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä kestävien ratkaisujen lisäämiseen.

Yhteyshenkilö

Seppo Rytilä

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö
seppo.rytila@eltelnetworks.com