Johtoryhmä

Hyvät tulokset syntyvät sisältä. Johtamisemme keskiössä on toiminnan tehokkuus, jatkuva parantaminen ja aktiivisen palautekulttuurin vaaliminen. Tässä esitellään Eltel Suomen johtoryhmä.

Juha Luusua

Toimitusjohtaja

Juha Luusua on työskennellyt Eltelillä yhtiön alkuvuosista (2001) saakka ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Juhalla on erittäin kattava kokemus infraverkkoalalta ja hän on työuransa aikana johtanut liiketoimintakokonaisuuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Juha on Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin ja Suomen Palloliiton hallituksen jäsen.

Enel Sintonen

Talousjohtaja

Enel aloitti Eltelillä syyskuun 2022 alussa. Hänellä on MBA-tutkinto Tarton yliopistosta ja hän on suorittanut KHT-tutkinnon Suomessa.

Enelillä on laaja kokemus taloushallinnon kokonaisuuksista, yrityshankinnoista, riskienhallinnasta ja ulkoisesta raportoinnista. Hän on menestyksekkäästi johtanut niin tulosyksiköitä, strategisia hankkeita, asiakkuuksia kuin erilaisia tiimejäkin.

Mikko Aaltonen

Liiketoimintajohtaja, Voimansiirto ja Teollisuus

Mikko Aaltonen aloitti Voimansiirto- ja Teollisuus -liiketoiminta-alueen johdossa marraskuussa 2021.

Mikolla on vahva kokemus projekti- ja palveluliiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta eri markkina-alueilta. Hän on työskennellyt Eltelin palveluksessa vuosina 2014-2018 sähköliiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä ja palasi Elteliin tukemaan ja kehittämään mobiililiiketoimintaa vuoden 2021 alussa.

Mikko on koulutukseltaan insinööri.

Kare Hyvärinen

Lakiasiainjohtaja

Kare Hyvärinen on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2012. Karella on lakimiehen tutkinto Saksasta ja Suomesta. Lisäksi hänellä on EMBA-tutkinto Aalto-yliopistosta.

Kare työskenteli ennen Elteliä liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Hänellä on laaja kokemus yhtiö- ja sopimusoikeudesta, sekä yrityskaupoista.

Janne Kallionpää

Aluepäällikkö, Communication Pohjoinen

Janne on työskennellyt Eltelissä vuodesta 2008 sekä myynnissä että liiketoiminnan vetäjänä. Hän on Eltel Networks Pohjoinen Oy:n hallituksen jäsen ja koulutukseltaan insinööri.

Jannen työtehtävien pääpaino on ollut Suomen liiketoiminnassa, jonka lisäksi hän on vastannut myös Liettuasta.

Janne Kylmäoja

Myyntijohtaja

Janne Kylmäoja on työskennellyt myynti- ja markkinointitoimintojen johdossa lokakuun 2022 alusta saakka.

Jannella on vahva kokemus menestyksekkäästä ratkaisumyynnistä ja sen johtamisesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän on työskennellyt logistiikan toimitusketjujen ja erilaisten ulkoistusratkaisujen myynnin parissa yli kaksikymmentä vuotta.

Annina Lund

Henkilöstöjohtaja

Annina aloitti Eltelillä marraskuussa 2022.

Anninalla on pitkä kokemus henkilöstöhallinnon johtotehtävistä Nissanin Pohjoismaiden ja Euroopan toiminnoissa.

Kimmo Marjamäki

Liiketoimintajohtaja, Communication

Kimmo Marjamäki on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2004.

Kimmo Marjamäki on koulutukseltaan insinööri (AMK). Hän on aiemmin johtanut tele -ja sähköliiketoimintaa Suomessa. Kimmolla on vahva kokemus maanrakentamisen alihankkijamarkkinasta sekä tuotannon ohjauksesta ja kehittämisestä.

Teemu Niemi

Chief Operating Officer

Teemu liittyi Eltelin joukkoon vuoden 2020 kesällä. Hänellä on sähkötekniikan insinöörin (B.Eng) ja palveluliiketoiminnan insinöörin (M.Eng) tutkinnot.

Teemu on aiemmin työskennellyt kansainvälisissä yrityksissä muun muassa operational excellencen, operatiivisen johtamisen, toimitusketjujen kehittämisen sekä hankinnan tehtävien parissa.

Sami Peippo

Johtaja, Smart Grids Solutions unit

Sami Peippo, Eltel Smart Grids Solution Unit -yksikön vetäjä, on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2008 alkaen. Kesäkuussa 2023 hänet nimitettiin Suomen johtoryhmän jäseneksi.

Samilla on vahva kokemus Smart Grid -liiketoiminnan vetämisestä kaikissa pohjoismaissa sekä Saksassa. Näissä tehtävissä hänelle on karttunut osaamista prosessien uudelleen määrittelemisestä, myynnistä, tuotannon organisoinnista, alihankinnan tehokkaasta käyttämisestä sekä tietojärjestelmien mahdollisimman hyvästä hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena.

Antti Ruohoniemi

Liiketoimintajohtaja, Sähkö

Antti Ruohoniemi on työskennellyt Eltelin palveluksessa vuodesta 2004.

Antti on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja hän aloitti Eltel-uransa diplomityön tekemisellä. Ennen nykyistä positiota hän on toiminut noin 4 vuotta Smart Solutions-yksikön liiketoimintajohtajana vastuualueenaan ulkovalaistus, sähköautojen latausratkaisut ja Eltelin Turvatikas® -tuote. Aikaisempaan Eltel-uraan on sisältynyt liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtäviä mm. sähkön jakeluverkkojen, mittarivaihtoprojektien ja ulkovalaistuksen parissa.