Turvallisuus

Työturvallisuus on laadun ja vastuullisuuden ohella toimintamme kulmakiviä. Teemme työmme siten, että seuraavan on helppo jatkaa siitä, mihin me lopetamme. Työskentelemme turvallisesti ja otamme vastuuta niin omasta kuin työympäristömme ja kumppaneidemme turvallisuudesta.

Turvallisuus on asenne

Teemme työmme turvallisesti ja otamme vastuuta niin omasta kuin työympäristömme turvallisuudesta. Videolla toimitusjohtajamme Juha Luusua kertoo asiasta omasta näkövinkkelistään.

Tavoitteemme on nolla tapaturmaa Goal Zero - uskomme että kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä

Työturvallisuus- ja ympäristökulttuuriamme on kehitetty systemaattisesti Eltel Suomessa useiden vuosien ajan. Kehityksen tulokset alkavat näkyä työturvallisuuden mittareissa ja kokonaiskehitys on ollut hyvää.

Tapaturmataajuuden paranemiseen on vaikuttanut ennakoiva turvallisuuskulttuurimme, joka on edellyttänyt koko henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden merkittävää panosta ja sitoutumista.

Esimerkkejä turvallisuustyöstämme:

  • Turvallisuushavainnointi on-line mobiilisti
  • Mieti riskit- ja vaarojen arviointi niin projekteissa kuin työmailla aina ennen työn aloittamista
  • Turvavartit
  • Järjestelmällinen tunnuslukujen mittaaminen ja tavoitteellisuus
  • Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden systemaattinen tutkinta
  • Avoin viestintä opituista asioista ja parhaista käytännöistä
  • Jaamme tunnustusta hyvästä turvallisuustyöstä
  • Tehokkaiden korjaavien ja ennakoivien toimenpiteiden toteuttaminen

Jatkuva parantaminen myös turvallisuustyössä

Voit antaa palautetta Eltelin turvallisuus- ja laatuasioista skannaamalla oheisen QR-koodin tai klikkaamalla linkkiä koodin alla. Havannointi ja ennakointi auttaa meitä kehittämään toimintojamme.

Palautetta laatu- ja turvallisuusasioista

Yhteyshenkilö

Seppo Rytilä

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö
seppo.rytila@eltelnetworks.com