Suomalaiset sähkö- ja valaistusverkkojen haltijat käyttävät Eltelin puitesopimusten jatko-optioita – verkkoinvestoinnit jatkuvat

Suomalaiset sähkö- ja valaistusverkkojen haltijat käyttävät Eltelin kanssa solmimiinsa puitesopimuksiin kuuluvia optioita sopimusten jatkamiseen. Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy jatkavat optionsa mukaisesti nykyistä puitesopimusta vuoden 2018 alusta helmikuuhun 2019. Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin kaupungin rakennusviraston sopimuksiin sisältyy optio kahdesta lisävuodesta. Kun mukaan lasketaan vielä Carunan uusi keskijänniteverkon parantamishanke Etelä-Pohjanmaalla, sopimusten arvo on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Carunan optio varmistaa alueellisten vikapalvelu- ja ylläpitoresurssien sekä paikallisten rakennuspalvelujen saatavuuden Lounais-Suomen, Pohjois-Suomen sekä Joensuun verkkoalueilla.

Nykyisten sopimusten jatkaminen varmistaa edellä mainittujen palvelujen jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 2013 tuli voimaan uusi laki, jonka tarkoituksena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta Suomessa. Lain myötä sähkönsiirtoyhtiöt ovat lisänneet investointejaan turvatakseen sähköverkkojen häiriöttömän toiminnan. Eltelin Sähkönjakelun liiketoiminnan johtaja

Juha Luusua kommentoi: ”Suomalaiset sähkönsiirtoyhtiöt tekevät sähköverkkoihinsa jatkuvasti parannuksia lisätäkseen verkkojensa luotettavuutta. Nykyisten puitesopimustemme jatkaminen on osoitus Eltelin asiantuntemuksesta ja valmiudestamme toimittaa asiakkaillemme heidän tarvitsemansa palvelut kilpailukykyisesti. Sopimukset luovat vankan perustan resurssiemme suunnittelulle ja kehittämiselle sekä koko toimitusketjun optimoinnille.”

Lisätietoja:

Hannu Tynkkynen Director – External Communications and Sustainability
Puh. 040 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Lue lisää Carunasta: www.caruna.fi

Eltel lyhyesti
Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Other. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Puola ja Saksa. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 9500 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2016. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.