Savon Voima Verkko Oy aloittaa laajan sähköverkoston saneerauksen Iisalmen ja Lapinlahden välisellä alueella

Savon Voima Verkko Oy aloittaa laajan sähköverkoston saneerauksen Iisalmen ja Lapinlahden välisellä alueella. Pääosa keskijänniteverkostosta muuttuu avojohdoista maakaapeleiksi. Urakan toteuttaa Eltel Networks Oy.

Savon Voima Verkko Oy ja Eltel Networks Oy ovat 29. huhtikuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Iisalmen Ahmon sähköaseman ja Lapinlahden sähköaseman välisellä alueella lähes 150 kilometriä ilmajohtoa siirretään maakaapeleiksi.

Savon Voima Verkko Oy ja Eltel Networks Oy ovat 29. huhtikuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Iisalmen Ahmon sähköaseman ja Lapinlahden sähköaseman välisellä alueella lähes 150 kilometriä ilmajohtoa siirretään maakaapeleiksi.
Projekti alkaa toukokuussa 2013 ja uuden verkoston on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin viisi miljoonaa euroa.
Maakaapelointi siirtää sääolosuhteista johtuvat sähkökatkot historiaan.
Alueen asiakkaille maakaapeliin siirtyminen tarkoittaa sähkön toimitusvarmuuden parantumista, sillä se ei ilmajohdon tavoin ole alttiina sääolosuhteiden aiheuttamille vioille. Kaapelointi parantaa myös sähkön laatua ja piilossa maan alla ollessaan johtorakenteet ei näy maisemassa eikä maanviljelijöiden tarvitse niitä peltotöissä kierrellä.
Mittavassa hankkeessa suurin osa nykyisestä keskijänniteverkon avojohdoista korvataan maakaapeleilla ja jäljelle jäävät ilmajohdot siirretään teiden varsille. Vanhaa avojohtoa puretaan noin 70 km ja siitä yli 50 km korvataan maakaapeleilla. Pienjänniteverkosta vanhaa ilmakaapelia puretaan noin 75 km ja tilalle rakennetaan 90 km maakaapelia.
Maakaapeloinnin yhteydessä myös suurin osa nykyisistä pylväsmuuntamoista tullaan korvaamaan maanpinnalle sijoitettavilla maaseutumuuntamoilla tai puistomuuntamoilla. Kaikkiaan näitä asennetaan noin 50 kappaletta.
 Maanomistajiin ollaan yhteydessä ennen kaapeleiden asentamista
Uuden sähköverkon rakennuskumppaniksi valittiin kilpailutuksen kautta Eltel Networks Oy. 
Maakaapeleille suunniteltavan reitin yhteydessä Eltelin maastosuunnittelijat ovat yhteydessä maanomistajiin. Hankkeen reitti tullaan suunnittelemaan yhdessä maanomistajien kanssa, niin että se mukautuu maaston
Savon Voima ja Eltel järjestävät kaikille avoimen infotilaisuuden  lauantaina 18.5. Lapinlahden keskustassa S-marketin parkkipaikalla.
LISÄTIETOJA:
Eltel Networks Oy – Suomi
Juha Luusua
toimitusjohtaja
040- 311 3005
 
Savon Voima Oyj
Savon Voima muodostaa konsernin, johon emoyhtiön ohella kuuluu sähköverkkopalveluja tuottava Savon Voima Verkko Oy ja salkunhallintapalveluja tarjoava Savon Voima Salkunhallinta Oy. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Savon Voima Oyj:n omistaa Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat 22 Savon Voiman verkkotoiminnan alueella sijaitsevaa kuntaa. Noudatamme toiminnassamme asiakassuuntautuneisuutta, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Savon Voima tarjoaa työtä noin 175:lle alan ammattilaiselle, joista valtaosa työskentelee konsernin pääkonttorissa Siilinjärven Rissalan yrityskylässä.Savon Voima Verkko Oy ja Eltel Networks Oy ovat 29. huhtikuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Iisalmen Ahmon sähköaseman ja Lapinlahden sähköaseman välisellä alueella lähes 150 kilometriä ilmajohtoa siirretään maakaapeleiksi.

Projekti alkaa toukokuussa 2013 ja uuden verkoston on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin viisi miljoonaa euroa.

Maakaapelointi siirtää sääolosuhteista johtuvat sähkökatkot historiaan.
Alueen asiakkaille maakaapeliin siirtyminen tarkoittaa sähkön toimitusvarmuuden parantumista, sillä se ei ilmajohdon tavoin ole alttiina sääolosuhteiden aiheuttamille vioille. Kaapelointi parantaa myös sähkön laatua ja piilossa maan alla ollessaan johtorakenteet ei näy maisemassa eikä maanviljelijöiden tarvitse niitä peltotöissä kierrellä.

Mittavassa hankkeessa suurin osa nykyisestä keskijänniteverkon avojohdoista korvataan maakaapeleilla ja jäljelle jäävät ilmajohdot siirretään teiden varsille. Vanhaa avojohtoa puretaan noin 70 km ja siitä yli 50 km korvataan maakaapeleilla. Pienjänniteverkosta vanhaa ilmakaapelia puretaan noin 75 km ja tilalle rakennetaan 90 km maakaapelia.

Maakaapeloinnin yhteydessä myös suurin osa nykyisistä pylväsmuuntamoista tullaan korvaamaan maanpinnalle sijoitettavilla maaseutumuuntamoilla tai puistomuuntamoilla. Kaikkiaan näitä asennetaan noin 50 kappaletta. 

Maanomistajiin ollaan yhteydessä ennen kaapeleiden asentamista
Uuden sähköverkon rakennuskumppaniksi valittiin kilpailutuksen kautta Eltel Networks Oy. Maakaapeleille suunniteltavan reitin yhteydessä Eltelin maastosuunnittelijat ovat yhteydessä maanomistajiin. Hankkeen reitti tullaan suunnittelemaan yhdessä maanomistajien kanssa, niin että se mukautuu maastoon.

Savon Voima ja Eltel järjestävät kaikille avoimen infotilaisuuden  lauantaina 18.5. Lapinlahden keskustassa S-marketin parkkipaikalla.

LISÄTIETOJA:
Eltel Networks Oy – Suomi
Juha Luusua
toimitusjohtaja
040- 311 3005  

Savon Voima Oyj

Savon Voima muodostaa konsernin, johon emoyhtiön ohella kuuluu sähköverkkopalveluja tuottava Savon Voima Verkko Oy ja salkunhallintapalveluja tarjoava Savon Voima Salkunhallinta Oy. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Savon Voima Oyj:n omistaa Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat 22 Savon Voiman verkkotoiminnan alueella sijaitsevaa kuntaa. Noudatamme toiminnassamme asiakassuuntautuneisuutta, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Savon Voima tarjoaa työtä noin 175:lle alan ammattilaiselle, joista valtaosa työskentelee konsernin pääkonttorissa Siilinjärven Rissalan yrityskylässä.