Eltel-konserni jatkaa tulosparannustaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Konsernin liikevaihto tasaantunut voimakkaan kasvun jälkeen. Tilauskanta lähes 700 miljoonaa euroa sähkösektorin vauhdittaessa kehitystä. ”Eltel Wayn” jatkokehitys vahvistaa kilpailukykyä. “Eltelin suorituskyky on jatkanut vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla paranemistaan useilla mittareilla mitattuna. Tilauskantamme on kasvanut tasaisesti vuoden alusta lähtien ja se antaa hyvän pohjan loppuvuodelle sekä vuodelle 2014. Erityisesti sähkösektorin markkina näyttää vahvalta ja olemme kirjanneet siellä useita tärkeitä sopimuksia”, kertoo Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne. Kahden viime vuoden voimakkaan kasvun jälkeen konsernin liikevaihto oli 505,7 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä puolikkaalla, mikä on 3,7 % alhaisempi kuin samalla ajanjaksolla vuotta aikaisemmin (524,9). Volyymiä voidaan edelleen pitää hyvänä ottaen huomioon sen, että vuoden 2012 alkupuoliskon liikevaihtoa kasvattivat mm. myrskyjen jälkeiset verkkojen kunnostustyöt. Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 8597 (8610).

Merkittävimmät uudet sopimukset

Ilmailusektorilla yhtiö on vastikään allekirjoittanut uuden kolmen vuoden sopimuksen Swedavian eli ruotsalaisen ilmailulaitoksen kanssa. Sopimus käsittää myös option seuraaville kolmelle vuodelle.

Voimansiirtomarkkinoilla Eltel on solminut useita uusia sopimuksia. Näistä kiinnostavia ovat mm. 37 miljoonan euron sopimus norjalaisen kantaverkkoyhtiö Statnettin kanssa. Ruotsalaisen kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätin kanssa on solmittu 19 miljoonan euron sopimus ja vastaavan puolalaisen yhtiön kanssa 40 miljoonan euron sopimus.

Konsortiossa toisen yrityksen kanssa Eltel allekirjoitti 10 miljoonan sopimuksen kantaverkkoyhtiön kanssa Makedoniassa, mikä merkitsee konsernille uutta aluevaltausta Balkanilla.

“Afrikassa on suuret tarpeet parantaa kansalaisten sähkön saantia. Eltelillä on mantereella pitkäainen projektikokemus ja erinomaiset referenssit lukuisista sopimuksista”, Axel Hjärne kertoo. ”Hyvänä esimerkkinä käyvät Tansanian kaksi sopimusta yhteisarvoltaan 38 miljoonaa euroa.”

”Sähkön jakeluverkko-operaattorit jatkavat ulkoistuksiaan Euroopassa. Omistussuhteet ovat muuttumassa ja on olemassa yleinen tarve vahvistaa sähköverkkoja, unohtamatta uusiutuvan energian luomia haasteita. Nämä kaikki tarjoavat Eltelille erinomaisia mahdollisuuksia”, Hjärne jatkaa”

Telesektorilla Eltel jatkaa Pohjois-Euroopan markkinajohtajana ja sillä on merkittävät sopimukset kaikkien johtavien teleoperaattoreiden kanssa. ”Äskettäinen sopimus tanskalaisen TDC:n kanssa osoittaa kilpailukykymme vahvuutta kiinteän telen markkinoilla.

Rautatiesektorilla olemme parantaneet huomattavasti markkina-asemaamme. Keväällä allekirjoitimme 20 miljoonan euron sopimuksen Norjan rautatielaitoksen kanssa. Olemme saaneet myöskin hyvin positiivista palautetta hyvästä kunnossapidosta Suomen rautatieasiakkaaltamme”, kertoo Axel Hjärne.

Strateginen positionti ja sisäinen kehitys

Erittäin voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen Eltel valmistautuu seuraavaan kehitysvaiheeseen. Vuoden alussa yhtiö nosti sen Homeland Security and Aviation –liiketoiminnan statuksen liiketoimintayksikön tasolle. Samalla Smart Metering –yksikkö yhdistettiin osaksi Sähkön jakeluverkkobisnestä. Tämän uskotaan tuovan synergioita sekä markkinoilla että sisäisissä toiminnoissa.

Pohjoismaiden markkina-aseman varmistamisen ohella Eltel tunnistaa kasvavia mahdollisuuksia maissa kuten Puola ja Saksa. Puolassa yhtiö on jo johtava Infranet-yritys sekä sähkö- että telesektoreilla. Saksassa Eltel toimii toistaiseksi vain telesektorilla, mutta nimitti vastikään liiketoiminnan vetäjän Voimansiirron ja Sähkön jakeluverkkojen liiketoimintayksiköille.

“Sisäinen painopisteemme jatkuu palveluliiketoiminnan johtavan toimintamallin, Eltel Wayn, kehittämisellä. Tämä sekä uusi palvelutuotannon tehokkuusmittarointi ja jatkuva fokus työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin parantavat toimintaolosuhteita sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme kanssa. Tehtävämme on tarjota työntekijöillemme alan paras työpaikka, pitää huolta henkilöstömme ammattitaidosta ja energisoida heitä olemaan motivoituneita. Voittaja-asenne päivittäisessä työssä on tärkeä menestystekijä Eltelille”, kertoo Axel Hjärne.

Näkymä jatkuu positiivisena

“Taloudellisilla mittareilla katsottuna Eltelin tuloksellisuus jatkuu suunnitellun mukaisena. Tyypillisesti toinen vuosipuolisko edustaa noin 55 prosenttia vuosiliikevaihdostamme ja uskomme asian olevan näin myös tänä vuonna. . Koska olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, meidän tulee nyt keskittyä tulosmarginaalien parantamiseen. Eltel kuuluu omassa viiteryhmässään menestyneimpien yritysten joukkoon, mutta teollisuudenalan kokonaisuudessaan pitäisi ansaita paremmin. Infranet-verkkojen rooli ja merkitys yhteiskunnassamme on niin kriittinen, että alan toimintaedellyksistä tulee pitää hyvä huoli”, päättää Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne.

Lisätietoja:

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
+358 40 311 4503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com