Eltelin konsernin johtaja Axel Hjärne puhui telecom-foorumissa Kööpenhaminassa

Eltelin konsernin johtaja Axel Hjärne puhui palvelutoiminnan haasteista Marcus Evansin Nordic & Baltic telecom-foorumissa Kööpenhaminassa. Foorumi keräsi merkittävän osanottajajoukon koostuen teleoperaattoreista, teknologian tarjoajista sekä palvelukumppaneista Kööpenhaminaan 17.-18.9.2012.
Kenttätöiden tehokkuudessa ja laadussa on nähty valtaisa parannus viimeisen 10 vuoden aikana, mutta haasteet eivät ole ohi. Verkot monimutkaistuvat jatkossakin ja vaatimukset niiden luotettavuudesta ja laadusta tulevat entistäkin kriittisemmiksi. Toisaalta teollisuuden on kohdattava työvoiman, uusien liiketoimintamallien ja organisaatiokulttuurien asettamat haasteet.

Kiinnostavimpia kommentteja liiketoimintaympäristössä menossa olevista muutoksista olivat mm. seuraavat puhujien esiin nostamat ajatukset: 

  • Pohjoismaisten markkinoiden kilpailun taso ja innovatiivisuus
  • Lisääntyvän dataliikenteen aiheuttamat investoinnit uuteen kapasiteettin
  • Tarve liiketoimintamallien kehittämiselle, esimerkiksi operaattorien hinnoittelun muuttuminen käyttäjäprofiili- ja palvelupakettikohtaiseksi
  • Verkkojen monimutkaistuminen lisäten teknisten standardien määrää
  • Luotettavuuden pysyminen kriittisimpänä tekijänä koskien infrastruktuureja sekä niiden toiminnallisuudesta

Eltel Way

Puheessaan Axel Hjärne toi esille kokemuksia sekä markkinatrendien vaikutusta palvelutoimittajiin. Aluksi hän korosti henkilöstön merkitystä palveluliiketoiminnassa. 
- Samalla kun operaattoreiden on ratkaistava teknologiaan ja dataan liittyviä kysymyksiä yhteistyökumppaneiden on keskityttävä toimittamaan tehokkaita ja korkealaatuisia palveluita. Viimeiset 10 vuotta ovat nähneet paljon muutoksia kuinka palveluteollisuus on virtaviivaistunut alkaen organisaatioiden yksinkertaistamisesta. Yritykset ovat ottaneet käyttöön yhtenäistettyjä toiminnan mittareita, käyttäneet hyväksi benchmarkingia kehitettäessä toimintakulttureja sekä henkilöstön osaamista. Eltelillä tätä maailmanluokan palveluorganisaation johtamismallia kutsutaan Eltel Wayksi, Eltelin tavaksi toimia, Hjärne kertoi seminaariväelle.
- Ennakoivan organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä  työntekijän valtaistaminen tekemään päätöksiä oikea aikaisesti paikan päällä ovat olleet tärkeitä muutoksen ajureita. Tulokset ovat nähtävissä parempana laatuna, kustannustehokkuutena sekä erikoistuneen palvelusektorin syntymisenä, Hjärne selvitti.  

Samalla kun palvelukumppanit jatkavat toimintojen kehittämistä omalla sarallaan parempia tuloksia on saavutettavissa yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Lisävastuun antaminen palvelukumppanille materiaalien ja logistiikan osalta, sähköisten rajapintojen kehittäminen sekä raportointirutiinien yksinkertaistaminen ovat esimerkkejä, jotka vaativat molempien osapuolten myötävaikutusta.

Hjärne esitteli myös open book –mallin, joka lisää partnereiden välillä hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä sitoo osapuolia yhteisiin tavoitteisiin. Eltelillä on mallista kokemusta viimeaikaisten suurempien projektisopimusten yhteydessä.
Lisätietoja:
Axel Hjärne, President and CEO Eltel Group