Unohda minut (GDPR)

GDPR-asetuksen Artiklan 17 Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) mukaisesti yrityksillä on oltava käytössään prosessi, jonka avulla entiset työntekijät voivat pyytää henkilötietojensa unohtamista. Se, missä määrin tietoja voidaan poistaa tai anonymisoida, perustuu paikalliseen lainsäädäntöön.

Miten se toimii?


Jos työntekijä haluaa työsuhteen päätyttyä tulla unohdetuksi Eltelin henkilöstöhalllinto- ja palkanlaskentajärjestelmissä, hän voi lähettää pyynnön seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 

gdprforgetme@eltelnetworks.com

Kun Eltel vastaanottaa tällaisen sähköpostiviestin, entiselle työntekijälle lähetetään asiakirja henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tämä asiakirja on täytettävä ja lähetettävä takaisin Eltelille asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Kun henkilöllisyyden vahvistusasiakirja on vastaanotettu ja kaikki toimet suoritettu Eltelin järjestelmissä, pyynnön esittäjälle lähetetään vahvistussähköposti.