Inex Partnersin terminaalissa jakeluauton lataus hoituu lastauksen lomassa

Ammattiliikenteen siirtyminen kohti kestävämpiä ratkaisuja avaa lukuisia mahdollisuuksia alan yrityksille. Ympäristötietoisuuden kasvaessa tarve kehittää tehokkaita ja käytännöllisiä sähköisen kuljetuskaluston latausratkaisuja korostuu entisestään. Inex Partnersin, SOK:n, Kempowerin ja Eltelin yhteistyö tarjoaa innostavan esimerkin siitä, miten tällaisia haasteita voidaan ratkaista luovalla ja käytännönläheisellä tavalla.

Inex Partnersin alueterminaali Mikkelissä on SOK:n Etelä-Savon elintarvikejakelun sydän. Terminaalista jaellaan merkittävä osa maakunnan SOK:n elintarvikkeita. Tarve kestävämmille kuljetusratkaisuille syntyi halusta vähentää ympäristövaikutuksia ja samalla tehostaa toimintaa.

Inex Partners toimii vastuullisuustavoitteidensa mukaisesti ja tutkii jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi. Mikkelin terminaalin asennettu sähköajoneuvojen latauslaite on yksi konkreettinen askel vastuullisuustyössämme.

Sähköautojen käyttö jakelussa tarjoaa useita etuja, kuten päästöttömyyden ja hiljaisuuden erityisesti kaupunkijakelussa. Olemme olleet tyytyväisiä niin laitteeseen kuin työhön, jonka tilasimme SOK:n kautta Elteliltä.

Jussi Friman Inex Partnersin aluepäällikkö, kuljetus- ja terminaalitoiminta

Eltel asensi terminaaliin Kempowerin latausyksikön.

Syksystä 2023 käytössä ollut kokonaisuus pitää sisällään keskusyksikön ja kaksi satelliittia ja on teholtaan 200 kW. 

Sähköautojen latausratkaisujen suunnittelussa tärkeää on muun muassa riittävä teholuokka

- Latausjärjestelmä on osoittautunut moitteettomaksi, ja se on vastannut tarpeisiimme hyvin, kertoo Jussi Friman. Kun pistettä rakennettiin niin olin itsekin viikoittain läsnä terminaalilla. Eltel teki hyvää työtä. Latauspisteen sijoittelussa huomioitiin tarkasti erilaiset käytännön haasteet, kuten sääolosuhteet ja operatiiviset tarpeet kuten teholuokka, jotta latausprosessi olisi mahdollisimman sujuva ja  vaivaton.

Lue lisää sähköautojen latausjärjestelmistä ammattiliikenteen tarpeisiin!

Jakeluautoille lataamisen nopeus ja tehokkuus ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä

Jokainen minuutti on arvokas logistiikkaketjussa, kertoo Jussi Friman. Jakeluauto tulee vuoron aikana terminaalille hakemaan muutamaan otteeseen lisää elintarvikkeita ja 30-45 minuuttia kestävän lastauksen aikana pitää auto saada taas täyteen. Auto ei voi jäädä lastattuaan odottamaan latauksen valmistumista.

Inexillä on vastuullisuus-  ja ympäristötavoitteet, joihin yritys on sitoutunut

Sähköllä toimivat jakeluautot ovat Jussi Frimanin mukaan erinomaisia ennen kaikkea kaupunkijakelussa. Frimanin mukaan Inex Partnersin kuljetusten suoritemäärä on niin iso, että vielä ei pärjätä pelkässä sähköllä.

- Juurikin kaupunkiympäristössä on mukava, kun jakeluauto on aamun tunteina hiljainen ja moottorin jyskytys jää pois. Uskon, että ajan myötä sähkö, vety, ja kaasu tulevat kasvattamaan osuuttaan ammattiliikenteen käyttövoimana. Me ilman muuta haluamme jatkossakin olla edelläkävijöitä ja edistää omalta osaltamme ammattiliikenteen vastuullisia ratkaisuja.

Yhteyshenkilö