Eltelillä ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridillä on erittäin pitkä yhteistyöhistoria

Fingrid arvostaa ennen kaikkea Eltelin maan laajuista verkostoa, vastuunkantokykyä ja kunnossapidon kokonaisvaltaista osaamista.

Vuosikymmenten kokemus voimajohtojen rakentamisesta kaupungeista erämaaolosuhteisiin

Eltel on toimittanut Fingridille voimajohtoprojekteja jännitetasoilla 110–500 kV vuosikymmenten ajan. Projekteja on toteutettu vaihtelevissa ja myös äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa kaupungeista tunturi- ja erämaaolosuhteisiin.

Suurimmat projektit viime vuosina ovat olleet Kristinestad – Leväsjoki 400 kV, Varkaus – Hovinpaikka 110 kV, Siikajoki – Pyhänselkä 400 kV sekä Kalajoki – Siikajoki 400 + 110 kV ja viimeisimpänä Metsälinjan Haapavesi – Siikalatva 400 kV sekä Pyhänselkä – Nuojuankangas 400 + 110 kV. Ja monia muita!

Tällä hetkellä rakennamme ja suunnittelemme Fingridille Järvilinjan mittavia hankkeita

Monikymmenvuotinen kunnossapidon yhteistyö

Eltelillä ja Fingridillä on pitkä kunnossapitohistoria. Tällä hetkellä Eltelin vastuulla on peruskunnossapito neljällä kuudesta Fingridin sopimusalueesta. Vastaamme näillä alueilla mm. viankorjausvalmiudesta, johto- ja lahotarkastuksista, maadoitusmittauksista sekä ennalta määritellyistä työpaketeista.

Käyttövarmuuden ja tehokkuuden ohella molempien yhtiöiden tärkeinä tavoitteina on työturvallisuuden ja vastuullisuuden varmistaminen.

Fingrid luottaa Turvatikas Safety Ladder -tuotteisiin

Eltelillä on vankka kokemus voimansiirron työturvallisuudesta ja yksi osa turvallista työskentelyä ovat putoamissuojat.

Nykyään jokaisesta Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin uudesta voimalinjasta ja sähköasemien pylväs- ja telinerakenteista löytyy Turvatikas.

Yhteyshenkilö

Tuomas Antikainen

Voimajohdot , sähköasemat, tuuli- ja aurinkopuistot
Puh. 040 311 3400 tuomas.antikainen@eltelnetworks.com