Eltel voitti jälleen uuden osuuden Fingridin Järvilinja-hankkeesta

Fingrid on valinnut Eltelin Järvilinja 4 -voimajohtohankkeen tekijäksi. Tämä arvoltaan 23 miljoonaa euroa oleva projekti on jo toinen Eltelin voittama Järvilinja-osuus. Heinäkuussa 2023 Eltel ja Fingrid allekirjoittivat Järvilinjan tiimoilta 19 miljoonan euron sopimuksen nostaen Eltelin Järvilinja-projektien yhteenlasketun arvon jo 42 miljoonaan euroon.

Järvilinja 4 voimajohtohankkeen pituus on 74 km ja se sijoittuu välille Rytky (Kuopio) – Huutokoski (Varkaus).

”Nämä voitot tarkoittavat myös merkittäviä työllistymismahdollisuuksia, kun rekrytoimme ja koulutamme ammattilaisia mukaan tulevaisuuden infran rakentamiseen”, sanoo Eltelin toimitusjohtaja Juha Luusua.

Järvilinjan voimajohto kulkee Nuojuankankaan ja Huutokosken välillä Keski-Itä-Suomessa ja vahvistaa entisestään Suomen kantaverkon energiatehokkuutta ja kapasiteettia uusiutuvaan energiaan siirtymisen edetessä.

”Järvilinja vahvistaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia. Samalla se tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa ja edesauttaa Suomen säilymistä yhtenä sähkön hinta-alueena. Kainuun ja Pohjois-Savon uusiutuvan sähköntuotannon hankkeet on mahdollista liittää sähköjärjestelmään Järvilinjan vahvistamisen myötä. Olemme tyytyväisiä jatkaessamme erinomaista yhteistyötä Eltelin kanssa. Eltel on merkittävässä roolissa Järvilinjan toteutuksessa ja luotamme vahvaan suorituskykyyn kuten aiemmissakin hankkeissa”, sanoo Timo Kiiveri, Senior Vice President, Fingrid.

Kuvassa työtämme Nuojuankankaan sähköaseman läheltä Pyhänselkä-Nuojuankangas -johdolta  ja niissä näkyy Oulujoen ylitys. Kuvat: Risto Uusitalo, Fingrid.

Lisätietoja:

Juha Luusua, toimitusjohtaja, Eltel Networks Oy 
Puh. 040 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Tuomas Antikainen, myyntijohtaja, voimajohdot, Eltel
Puh. 040 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com

Eltel

Eltel on johtava kriittisten sähkö- ja tietoliikenneverkkojen palveluntuottaja. Tarjoamamme palvelut mahdollistavat uusiutuvan energian and nopeiden tietoliikenneverkkojen kasvun. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme kestävämpiä ja toimivampia verkkoyhteyksiä nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten. Eltelissä työskentelee noin 5000 työntekijää, joista Suomessa noin 1500. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 823,6 miljoonaa euroa ja osakkeemme on listattu Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää: www.eltelnetworks.fi