Carunan Turvallisuuspalkinto 2020 Eltelille

Eltelin Pohjanmaan tiimi palkittiin Carunan Turvallisuuspalkinto 2020 -kilpailussa ensimmäisellä sijalla. Pohjanmaan tiimissä on vuosien varrella menestyksekkäästi tehty työturvallisuuteen ja riskien tunnistamiseen liittyvää työtä. Carunan perusteluissa mainitaankin systemaattinen turvallisuusjohtaminen, ennakoivat havainnot ja tapahtuminen ja havaintojen asianmukainen käsittely juurisyineen ja korjaavine toimenpiteineen.

Onnea tiimipäällikkö Jussi-Pekka Tiilikka ja koko tiimi! Mikä on onnistumisenne salaisuus?

- Käymme tiimin kanssa turva- ja laatuvarteissa säännöllisesti läpi turvallisuustapahtumia, unohtamatta muuta avointa keskustelua. Olemme onneksemme välttyneet vakavilta tapaturmilta viimeisten vuosien aikana, vaikka vakaviakin läheltä piti -tilanteita on ollut.

Ilmoittamiskynnys on pyritty pitämään erittäin matalana ja meillä on aktiivinen kanssakäyminen ja vuoropuhelu työnjohdon, asentajien ja suunnittelun välillä. Vaikka tiimimme on iso (50 henkilöä), se on hyvin yhtenäinen.

Haluankin omasta puolestani kiittää tiimiäni kaikesta siitä hienosta työstä, jota ovat tehneet turvallisuuden eteen ja varsinkin suhtautumisesta uusiin toimintamalleihin.

Teette systemaattista työtä jatkuvasti parantaen. Mihin juuri nyt keskitytte?

- Erityisesti viimeisen vuoden aikana olemme pyrkineet keskittymään nimenomaan ennakoivaan turvallisuustyöhön eli riskienarviointiin ennen työn aloitusta. TQM-sovelluksemme Mieti riskit -lomakkeen otimme käyttöön vuosi sitten. Se on tuonut lisää systemaattisuutta turvallisuustyöhön. Ensin opettelimme käyttöä ja nyt panostamme lomakkeiden laatuun. Entistä tarkempi riskienarviointi on selvästi vähentänyt vaaratilanteita. Olemme pystyneet blokkaamaan pois vaaroja jo ennen kuin tapahtumaketju on edes käynnistynyt.

Jatkuvasti ikääntyvä ilmajohtoverkko tuo omat haasteensa työn turvalliseen tekemiseen. Iloista on ollut huomata viimeisten vuosien aikana, että mm. suurhäiriöillä töiden keskeyttäminen vaarallisten keliolosuhteiden vuoksi on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, eikä kukaan lähde enää ”urotekoihin”. Ylipäätänsä muutenkin kaikenlainen ”koheltaminen” on taakse jäänyttä elämään ja sillä ei kenenkään tarvitse enää nykyään tuoda esille omaa ”kovuuttaan”.

Tulevaisuuden haasteet ja jatkuva parantaminen myös tällä saralla. Minkälaisia asioita pitää kehittää?

- Työmme on liikkuvaa ja kohteet vaihtelevat päivittäin ja päivän sisällä toisinaan useinkin. Kun astumme ovesta ulos, on työssämme on aina uudet riskit edessä. Osaan töistämme liittyy isommat riskit kuin toisiin töihin ja erityisesti tähän ensimmäiseen kategoriaan pitää kiinnittää jatkossakin erityistä huomioita.

Iso osa tiimimme päivittäisestä tekemisestä on ns. vuosityötä ja päivän sisällä voi tulla isojakin muutoksia suunnitelmiin. Näihin emme pysty aina varautumaan, mutta pyrimme työnjohdossa porukalla miettimään asioita etukäteen, ettei pääse syntymään hallitsematonta kiirettä kentälle.

Onko teillä jotain erityistä viestiä muille? Mitä me muut voisimme oppia teiltä?

- Muutosjohtaminen vaatii kärsivällisyyttä ja läsnäoloa. Kannustetaan ja tuetaan toinen toisiamme. Turvallisuustyö ei nimittäin tule koskaan valmiiksi 😊.

Onnittelemme myös muita palkittuja. Toisen palkinnon sai Puskapojat Oy ja kolmas palkinto ojennettiin A-Products Oy:lle.

Kuvassa osa Pohjanmaan tiimiä. Vasemmalta: Mika Raatikainen, Tomi Vuorijärvi, Niko Vuorijärvi, Tuomas Perä, Ville Kuivila, Jussi Kotala, Mika Takala, Lassi Ulvila ja Jussi-Pekka Tiilikka.

Haastattelu:
Jussi-Pekka Tiilikka, Eltelin Pohjanmaan tiimin tiimipäällikkö & Hanna Sahlsten, Eltelin viestintä