Eltelin ja OX2:n yhteistyön perustana on luottamus

Eltel työskentelee parasta aikaa OX2:n Niinimäen tuulivoimapuiston rakentamisen parissa. Puisto sijaitsee Pieksämäen kunnassa ja tulee olemaan valmistuessaan Itä-Suomen suurin tuulivoimapuisto. Monimutkaisen ja ison hankkeen toteuttaminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri yritysten välillä.

OX2:n Niinimäen tuulivoimapuiston kokoluokka vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Puiston rakentaminen alkoi vuonna 2022, ja projektin odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Eltelin vastuulla on rakentaa puistoon 110 kV:n voimajohto, sähköasema ja liityntä Fingridin kantaverkkoon.

Eltelin ja OX2:n yhteistyön perustana on luottamus

Eltel työskentelee OX2:n Niinimäen tuulivoimapuiston rakentamisen parissa. Monimutkaisen ja ison hankkeen toteuttaminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri yritysten välillä. Videolla Pata Tammivaara, Head of Construction OX2, kertoo yhteistyöstä.

Pasi Tammivaara, Head of Construction OX2, kehuu yhteistyötä Eltelin kanssa

OX2:n Pasi Tammivaara kertoo Eltelin ammattimaisuuden näkyvän kaikessa yritysten välisessä viestinnässä ja Eltelin suorituskyvyssä paikan päällä työmaalla. Kun OX2 valitsi rakentamisen kumppania hankkeeseen hyötyä oli siitä, että OX2 tunsi Eltelin entuudestaan ja luottivat Eltelin olevan hyvä valinta. Isossa hankkeessa mahdollisten haasteiden ja riskien tunnistaminen, hallinta ja ratkaiseminen ovat hyvän kumppanin ominaisuuksia.

– Meillä on joitain vaihtoehtoja tällä markkinalla Suomessa, mutta Eltel valittiin heidän kokemuksensa ja referenssiensä perusteella. Tunnemme heidät ja mitä he pystyvät tekemään. Eltel on aina osoittanut ammattitaitoa monin tavoin, teknisesti mutta myös kaupallisesti. He pystyvät arvioimaan riskejä ja käsittelemään niitä, ja siksi luotamme heihin.

Eltel on aina osoittanut ammattitaitoa monin tavoin, teknisesti mutta myös kaupallisesti. He pystyvät arvioimaan riskejä ja käsittelemään niitä, ja siksi luotamme heihin.

Pasi Tammivaara Head of Construction, OX2

Oppiminen ja eteenpäin meneminen

Monimutkaisessa projektissa, jossa on paljon liikkuvia osia, asiat eivät aina suju suunnitellusti. Eltel on erittäin sitoutunut kartoittamaan kaikki yksityiskohdat ja ottamaan huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Silti jotain odottamatonta saattaa ilmetä. Eltelillä on kyky tarkastella avoimesti myös omaa toimintaansa ja  ennen kaikkea oppia haastavista tilanteista ja viedä oppeja tulevaisuuden osaamisen avuksi. Eltel tunnistaa avoimuuden tärkeyden, muuttaa haasteet oppimismahdollisuuksiksi ja kartuttaa näin alan huippuosaamista.

Pasi Tammivaara arvostaa suuresti Eltelin avoimuutta.

– Aiemmassa projektissa meillä oli haastava tilanne ja työmaalla tapahtui tapaturma. Eltel teki perusteellisen juurisyynanalyysin tapahtuneesta, siihen johtaneista olosuhteista ja siitä, miten vastaavilta tapahtumilta voi välttyä tulevaisuudessa. Tämä on asia, jota arvostamme. Kun Eltel toimii näin, olemme tyytyväisiä.

Ehdottomat ammattilaiset

Liiketoimintaa tehdään ihmisten välillä, joten henkilökohtaisten suhteiden tärkeyttä ei voi unohtaa. Yksi OX2:n ja Eltelin yhteistyön menestyksen avaimista on henkilökohtaisen yhteydenpidon vaaliminen. Tammivaaran mukaan Eltelin ihmiset työskentelevät aina äärimmäisellä ammattimaisuudella.

He ovat todellisia ammattilaisia siinä mitä he tekevät. He osaavat työnsä, he tuntevat lainsäädännön, alan säännöt ja vaatimukset, ja heidän työnsä on erittäin hyvää sekä teknisesti että monin muin tavoin.

Henkilökohtaisesta lähestymistavasta kertoo myös Eltelin avoimuus. Esimerkiksi kun pieni yksityiskohta oli pielessä, Eltel huomasi sen nopeasti ja toi asian OX2:n tietoon. Tammivaaran mukaan tämä asenne auttaa luomaan ja rakentamaan luottamusta, ja on erittäin toivottavaa liikekumppanissa.

– He tekivät pienen virheen, josta emme tienneet. He kuitenkin kertoivat siitä meille avoimesti. Pidän siitä, kun käsi nostetaan pystyyn ”virheen merkiksi". Sitä arvostamme. Nukumme yömme paremmin, koska tiedämme, että Eltelissä tiedetään mitä he tekevät.

Olen suositellut Elteliä muille yrityksille Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella. Suosittelen sanomalla, että Elteliin voit luottaa.

Yhteyshenkilö

Tuomas Antikainen

Voimajohdot , sähköasemat, tuuli- ja aurinkopuistot
Puh. 040 311 3400 tuomas.antikainen@eltelnetworks.com