Helsingin sähkönjakeluverkkoa rakentaa ja ylläpitää Eltel

Helen Sähköverkko ja Eltel solmivat huhtikuussa 2020 vähintään 5 vuoden mittaisen kokonaispalvelusopimuksen Helsingin sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimus sisältää pj-verkon teknisen tuen ja tilatietojen ylläpidon 24/7 palvelun.

Laaja sopimus

Siirtymäkauden jälkeen, lokakuusta 2020 lähtien, Helen Sähköverkon jakeluverkon kenttätyöt hankesuunnitteluineen ovat olleet kokonaisuudessaan Eltelin vastuulla. Eri osapuolten yhteistyön sujuvuuden varmistamiseksi Eltel edustaa Helen Sähköverkkoa myös kaupungin yhteisrakentamishankkeissa.

Tavoitteena häiriötön sähkönjakelu

Helen Sähköverkolla on Helsingissä 400 000 asiakasta. Sähköverkkoa puolestaan on Helsingissä on lähes 6400 km, josta 97 % kulkee säävarmasti maan alla. Sähköverkon luotettavuus onkin Helsingissä Euroopan parasta. 

Helen Sähköverkon ja Eltelin yhteisenä tavoitteena on ylläpitää toimitusvarmuuden taso vähintään nykyisellä, erinomaisella tasolla.

Meillä on yli 500 kaivuutyömaata vuodessa, ja haluamme, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille. Tämä onnistuu parhaiten, kun vastuu toteutuksesta on yhdellä yrityksellä.

Jyrki Nieminen verkkojohtaja, Helen Sähköverkko Oy

Eltelin palvelukeskus päivystää

Helen Sähköverkko hallinnoi verkkoa edelleen käyttökeskuksestaan, mutta vikatilanteissa viesti lähtee sieltä Eltelin palvelukeskukseen, joka päivystää ympäri vuorokauden ja lähettää asentajat korjaustöihin. Palvelukeskukseen ottavat yhteyttä myös häiriöistä ilmoittavat asiakkaat.

Eltelillä on noin 70–80 hengen tiimi, jonka suunnittelijat, maanrakentajat ja asentajat ovat erikoistuneet Helsingin sähköverkon ylläpitoon.

Sujuvuutta kenttätöihin digitaalisin työkaluin

Digitaaliset työkalut tukevat Eltelin asentajia suuren ja ruuhkaisen kaupungin kenttätyössä. Ajoneuvojen reitit suunnitellaan automaattisesti ympäristöä ja aikaa säästäen, ja myös arvokkaat mittalaitteet voidaan paikantaa ja saattaa suorinta tietä käyttäjilleen.

Vankka digituki ulottuu myös projektien hallintaan. Voimme esimerkiksi seurata reaaliaikaisesti viankorjauksen ja rakennusprojektien tilannetta käytössämme olevilla järjestelmillä.

Tiivis kumppanuus antaa mahdollisuuden jatkuvaan parantamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Haluamme yhdessä asiakkaan kanssa kokeilla uusia asioita ennakkoluulottomasti, vaikka kaikki niistä eivät tuotantoon päätyisikään.

Yhteyshenkilö

Jari Säkkinen

Pääsähkönjakelu, teollisuus ja suuret kiinteistöt
Puh. 040 311 3490 jari.sakkinen@eltelnetworks.com