Oltavan tuulipuisto -hankkeessa asiakas arvosti ennen kaikkea toimitus­varmuutta

Taaleri Energian Oltavan tuulipuisto valmistui kesällä 2020. Hankkeen pääurakoitsija oli Eltel.

Siirtoverkon etäisyys on tuulivoimarakentamisessa tärkeää

Tuulipuistot pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle olemassa olevia siirtolinjoja, jotta vältytään uuden linjan rakentamiselta.

Eltelin Taaleri Energialle rakentamassa Oltavan tuulipuistossa tilanne oli ihanteellinen, sillä siirtolinja halkaisee Pyhäjoella sijaitsevan tuulipuiston. Tuulipuiston sähköasema voitiin kytkeä suoraan siirtoverkkoon.

Oltavan tuulipuisto valmistui kesällä 2020 ja se luovutettiin asiakkaalle lokakuussa 2020.

Oltavan tuulipuistossa siirtoverkko halkaisee tuulipuiston. Kuva on otettu alueen tieverkoston rakentamisen yhteydessä.

Avaimet käteen -toimituskokonaisuus

Eltel vastasi Oltavan tuulipuistohankkeen infrastruktuurin rakentamisesta. Toimitukseemme kuuluivat hankkeen infrastruktuurityöt, eli tiet, nostokentät, voimaloiden perustukset, kaapelointi ja sähköasema.

Toimitusvarmuus oli asiakkaalle tärkeää

Tuulipuistoinvestoinnit ovat suuria ja myöhästymiset kalliita, jos voimalatoimittajat eivät pääse töihin suunniteltuna ajankohtana. Eltel rakensi Oltavan tuulipuiston infrastruktuurin vuodessa ja pysyimme tiukassa aikataulussa. Toimitusvarmuus oli kilpailukykyisen hinnan ohella isossa roolissa, kun asiakas valitsi tuulipuiston toimittajaksi Eltelin.

Eltelillä on riittävästi henkilökuntaa ja aikaa myös sähköverkon sekä sähköaseman huolelliseen testaamiseen, jotta tuulivoimaloiden tuottaman energian siirtäminen kantaverkkoon voitiin toteuttaa aikataulun mukaisesti.

Yhteyshenkilö