Järvi-Suomen Energian Rantasalmen kohteessa mallikasta tekemistä alusta loppuun

Eltel ja Järvi-Suomen Energia ovat kumppaneita Itä-Suomen sähkönjakeluverkkoalueella. Urakoimme asiakkaallemme monipuolisia kohteita. Yksi esimerkki lähiaikojen kumppanuuksista on Rantasalmen projekti, jossa 30 km ilmajohtoa kaapeloitiin säävarmaksi verkoksi.

Haja-asutusalueelle luotettava ja säävarma maakaapeliverkko

Rantasalmen haja-asutusalueen maakaapeloinnin aloitimme suunnittelulla syksyllä 2018. KVR-projektissa rakensimme luotettavan sähkönjakeluverkon alueen asukkaille. Samaan kaivantoon asensimme myös valokuituyhteydet. Projekti valmistui loppuvuodesta 2019.

Tarkka projektinjohto ja hyvä loppudokumentointi

Rantasalmen kohteessa tarkka projektinjohto takasi osaltaan erinomaisen onnistumisen. Projekti oli hyvin suunniteltu ja rakentaminen eteni sujuvasti ja tehokkaasti. Erityistä kiitosta saimme asiakkaalta loppudokumentoinnin korkeasta laadusta.

Tämän kokoluokan jakeluverkkoprojekteissa korostuu erityisesti projektijohtamisen merkitys. Eltelin hanke sujui alusta loppuun suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti sekä pysyi hyvin aikataulussa. Eri työvaiheiden yhteensovittaminen sujui mallikkaasti. Työn jälki oli siistiä ja ammattitaitoisesti tehtyä sekä loppudokumentaatio oli tehty tilaajan ohjeiden mukaisesti.

Mika Mielikäinen Projektipäällikkö, rakennuttaminen, Järvi-Suomen Energia

Rantasalmen säävarman verkon projektissa rakensimme 30 kilometriä 20/1/0,4 kV verkkoa:

 • 11 kpl (20kV) ja 7 kpl (1kv) puistomuuntamoita, 4kpl pylväsmuuntamoita
 • 83 kpl jakokaappeja
 • 17 kpl haaroituskaappeja
 • 149 kpl jonovarokekytkimiä
 • 13 km KJ-ilmajohtoa
 • 3 km PJ-ilmajohtoa
 • 35 km PJ-maakaapelia
 • 10 km KJ-maakaapelia
 • 32 km kaapelireittiä
 • 10 km tietoliikennekaapelia
 • 120 kpl asiakaskääntöä

 

Yhteyshenkilö

Janne Kylmäoja

Myyntijohtaja
janne.kylmaoja@eltelnetworks.com