Eltel tecknar femårigt ramavtal med Ellevio till ett värde av cirka 32 miljoner euro

Eltel Sverige har tecknat en fortsättning på ett nuvarande ramavtal med Ellevio gällande ny- och ombyggnation av ledningsnät och nätstationer. Det femåriga avtalet är värt cirka 32 miljoner euro.

Ramavtalet omfattar en modernisering av Ellevios lokalnät i Stockholmsregionen där Eltel ansvarar för att bygga nya nätstationer, markledningar och i förekommande fall även luftledningar.

- Det här är en strategiskt viktig affär då den ger oss en bra grund för vidare tillväxt inom Power segmentet. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för Eltel i Sverige de kommande åren i takt med den ökade elektrifieringen och satsningen på förnybara energikällor, i vilket vi har lång och djup erfarenhet att bidra med, säger Leif Göransson, vd Eltel Sverige.

Arbetet med att se över kompetenser och rekryteringsbehov har startat, avtalet inleds den 1 januari 2023 och löper till den 31 december 2027 med option på ytterligare tre år.
 

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Sverige
Tel: +46 72 230 69 86, jenny.egeland@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2021 nådde Sveriges omsättning 182,2 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.