Johtoryhmä

Hyvät tulokset syntyvät sisältä. Johtamisemme keskiössä on toiminnan tehokkuus, jatkuva parantaminen ja aktiivisen palautekulttuurin vaaliminen. Tässä esitellään Eltel Suomen johtoryhmä.

Juha Luusua

Toimitusjohtaja

Juha Luusua on työskennellyt Eltelillä yhtiön alkuvuosista (2001) saakka ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Juhalla on erittäin kattava kokemus infraverkkoalalta ja hän on työuransa aikana johtanut liiketoimintakokonaisuuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Juha on Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin ja Suomen Palloliiton hallituksen jäsen.

Enel Sintonen

Talousjohtaja

Enel aloitti Eltelillä syyskuun 2022 alussa. Hänellä on MBA-tutkinto Tarton yliopistosta ja hän on suorittanut KHT-tutkinnon Suomessa.

Enelillä on laaja kokemus taloushallinnon kokonaisuuksista, yrityshankinnoista, riskienhallinnasta ja ulkoisesta raportoinnista. Hän on menestyksekkäästi johtanut niin tulosyksiköitä, strategisia hankkeita, asiakkuuksia kuin erilaisia tiimejäkin.

Mikko Aaltonen

Liiketoimintajohtaja, Voimansiirto ja Teollisuus

Mikko Aaltonen aloitti Voimansiirto- ja Teollisuus -liiketoiminta-alueen johdossa marraskuussa 2021.

Mikolla on vahva kokemus projekti- ja palveluliiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta eri markkina-alueilta. Hän on työskennellyt Eltelin palveluksessa vuosina 2014-2018 sähköliiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä ja palasi Elteliin tukemaan ja kehittämään mobiililiiketoimintaa vuoden 2021 alussa.

Mikko on koulutukseltaan insinööri.

Nina Asikainen

COO

Nina on aloittanut 1.2.2024 alkaen Eltel Suomen COO:n tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä.

Ninalla on kattava projektihallinnan ja toiminnan kehittämisen tausta ja hän on aiemmin toiminut linjaesihenkilönä sekä johtoryhmän jäsenenä pörssiyrityksissä sekä yrittäjänä. Nina on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Kare Hyvärinen

Lakiasiainjohtaja

Kare Hyvärinen on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2012. Karella on lakimiehen tutkinto Saksasta ja Suomesta. Lisäksi hänellä on EMBA-tutkinto Aalto-yliopistosta.

Kare työskenteli ennen Elteliä liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Hänellä on laaja kokemus yhtiö- ja sopimusoikeudesta, sekä yrityskaupoista.

Janne Kylmäoja

Myyntijohtaja

Janne Kylmäoja on työskennellyt myynti- ja markkinointitoimintojen johdossa lokakuun 2022 alusta saakka.

Jannella on vahva kokemus menestyksekkäästä ratkaisumyynnistä ja sen johtamisesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän on työskennellyt logistiikan toimitusketjujen ja erilaisten ulkoistusratkaisujen myynnin parissa yli kaksikymmentä vuotta.

Annina Lund

Henkilöstöjohtaja

Annina aloitti Eltelillä marraskuussa 2022.

Anninalla on pitkä kokemus henkilöstöhallinnon johtotehtävistä Nissanin Pohjoismaiden ja Euroopan toiminnoissa.

Sami Peippo

Johtaja, Smart Grids Solutions unit

Sami Peippo, Eltel Smart Grids Solution Unit -yksikön vetäjä, on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2008 alkaen. Kesäkuussa 2023 hänet nimitettiin Suomen johtoryhmän jäseneksi.

Samilla on vahva kokemus Smart Grid -liiketoiminnan vetämisestä kaikissa pohjoismaissa sekä Saksassa. Näissä tehtävissä hänelle on karttunut osaamista prosessien uudelleen määrittelemisestä, myynnistä, tuotannon organisoinnista, alihankinnan tehokkaasta käyttämisestä sekä tietojärjestelmien mahdollisimman hyvästä hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena.

Antti Pylkäs

Liiketoimintajohtaja, Communication

Antti Pylkäs on työskennellyt Eltelillä vuodesta 2019 alkaen. Marraskuussa 2023 hänet nimitettiin Communication-liiketoiminnan vetäjäksi ja Suomen johtoryhmän jäseneksi.

Ennen nykyistä tehtävää Antti toimi Communication-liiketoiminnan Business Controllerina. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt monipuolisissa taloushallinon tehtävissä projekti- ja palveluliiketoiminnassa sekä valmistavassa teollisuudessa. Koulutukseltaan Antti on kauppatieteiden maisteri.

Antti Ruohoniemi

Liiketoimintajohtaja, Sähkö

Antti Ruohoniemi on työskennellyt Eltelin palveluksessa vuodesta 2004.

Antti on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja hän aloitti Eltel-uransa diplomityön tekemisellä. Ennen nykyistä positiota hän on toiminut noin 4 vuotta Smart Solutions-yksikön liiketoimintajohtajana vastuualueenaan ulkovalaistus, sähköautojen latausratkaisut ja Eltelin Turvatikas® -tuote. Aikaisempaan Eltel-uraan on sisältynyt liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtäviä mm. sähkön jakeluverkkojen, mittarivaihtoprojektien ja ulkovalaistuksen parissa.