Eltelin arvot

Arvot ovat mukana kaikessa mitä Eltelillä teemme. Eltelin arvot ovat: Uusia mahdollisuuksia luoden, Aina ammattitaitoisesti, Elämästä välittäen ja Yhdessä vahvemmin. Nämä arvot ovat enemmän kuin sanoja. Ne ovat määrittävät meitä, tapaamme toimia ja miten suhtaudumme esimerkiksi toisiimme.

Uusia mahdollisuuksia luoden

Maailma muuttuu alati. Uskomme, että muutoksen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä. Siksi olemme proaktiivisia ja kannustamme itseämme, kollegoitamme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme katsomaan asioita pidemmälle ja toimimaan yli odotusten.

Katsomme asioita avoimin mielin ja olemme uteliaita löytämään uusia tapoja, jotka auttavat meitä tekemään työmme entistä paremmin. Kehitämme liiketoimintaamme sekä taloudellisesti kannattavalla että vastuullisesti kestävällä tavalla.

Asiakkaamme luottavat, että haastamme heitä vaikka nykytilanne tuntuisi helpommalta tai mukavammalta vaihtoehdolta.

Aina ammattitaitoisesti 

Olemme ansainneet yhteiskunnan luottamuksen laajan osaamisemme ja turvallisuus- ja laatukulttuurimme ansiosta. Olemme lähellä asiakkaitamme ja kumppaneitamme ja näin pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa kokonaisvaltaisesti.

Asiakaslähtöisyys on tärkeä osa kulttuuriamme. Olemme siitä ylpeitä ja pidämme siitä kiinni. Riippumatta asemastamme organisaatiossa tai työtehtävästämme olemme yhteistyökykyisiä ja kunnioittavia kaikessa tekemisessämme. Teemme aina parhaamme pitääksemme lupauksemme ja lupaamamme toimitusajat.

Elämästä välittäen 

Turvallisuus ensin on tapamme toimia kaikessa mitä teemme. Huolehdimme toisistamme, noudatamme turvallisuusohjeita ja varmistamme, että kaikki palaavat joka päivä töistä kotiin turvallisesti.

Yhdessä luomme hyvän työympäristön ja tavoittelemme terveellistä työ- ja vapaa-ajan tasapainoa.

Elämästä välittäminen tarkoittaa myös vastuutamme elinympäristöämme, ilmastoa ja yhteistä maapalloamme kohtaan. Meillä on kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja olemme sitoutuneet johtavaan rooliin vihreässä siirtymässä.

Yhdessä vahvemmin 

Kun yhdistämme taitomme, vahvuutemme ja näkökulmamme muodostamme voittavan tiimin, joka auttaa meitä menestymään asiakkaidemme keskuudessa ja kilpaillussa liiketoimintaympäristössä.

Osallistaminen ja mukaan ottaminen ovat tapamme toimia ja tiedämme kuinka tärkeää työyhteisön monimuotoisuus on, jotta muutos parempaan on mahdollinen. Yhteistyömme perustuu kunnioitukseen ja uteliaisuuteen toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohtaan.

Avoin palautekulttuuri mahdollistaa jatkuvan liiketoimintamme ja itsemme kehittämisen. Tavoitteenamme on aina työskennellä tiimien, liiketoiminta-alueiden ja maiden välisten rajojen yli.