Helsingin kantakaupungin sähkönmittaus uudistuu – Helen sähköverkko valitsi kokonaispalvelun toimittajaksi Aidonin

Helen Sähköverkko on valinnut tarjouskilpailun perusteella Aidonin tarjoaman ratkaisun Helsingin kantakaupungin alueen sähkönmittauksen uudistukseen. Laiteasennuksista Aidonin kumppanina vastaa Eltel.

Sopimus käsittää 120 000 uuden mittauslaitteiston toimituksen asennuksineen sekä Aidonin tuottaman etäluentapalvelun tietoliikenneyhteyksineen niin uusille kuin jo käytössä oleville aiemman sukupolven Aidon-laitteille. Sopimus jatkaa Helen Sähköverkon ja Aidonin pitkää yhteistyötä ja laajentaa etäluentapalvelun myötä Aidonin osuutta merkittävästi.

Toimitettava mittaus- ja tietoliikenneratkaisu on suunniteltu täyttämään suurkaupunkiympäristön asettamat tila-, asennettavuus- ja suorituskykyvaatimukset. Laiteyhteydet toteutetaan RF-ratkaisun ja LTE-M-/ NB-IoT-pohjaisen point-to-point -ratkaisun yhdistelmänä. Käytettävä tietoliikenneteknologia valitaan kunkin käyttöpaikan sijainnin mukaan. Toimitettavat laitteet ovat Aidonin 6000- ja 7000-sarjan energiapalvelulaitteita kotitalouksiin, palveluihin ja pienteollisuuskohteisiin.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön Aidonin etäluentapalvelu, jonka piiriin siirretään yhteensä 170 000 tuotantokäytössä olevaa mittauslaitteistoa. Kesällä 2023 alkavassa massavaihdossa näistä 120 000 korvataan uusilla laitteilla. Laiteasennuksista Aidonin kumppanina vastaa Eltel.

- Tämä sopimus on hieno jatko ja laajennus Helen Sähköverkon ja Aidonin jo 14 vuotta kestäneelle yhteistyölle. Valitulla ratkaisulla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen ja luodaan valmiudet entistä tarkempaan tietoon pohjautuvaan jakeluverkon hallintaan. Yhteinen tahto kehittää koko toimialaa palvelevia ratkaisuja antaa erinomaiset lähtökohdat yhteistyömme jatkolle, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

- Aidonin tarjoama kokonaisuus yhdistää nykyaikaiset mittalaitteet ja teknologiaratkaisut, osaavan kenttätyöorganisaation sekä mittauksen palvelumallin haastavan kaupunkiympäristön tarpeisiin. Sopimus mahdollistaa osaltaan sen, että Helsingin sähköverkko voi toimia yhä parempana alustana ympäristöystävällisille energiapalveluille, joita tarvitaan siirryttäessä päästöttömään energiajärjestelmään, sanoo Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen.

Asennuskumppaniksi valitulla Eltelillä ja Aidonilla on niinikään pitkä yhteinen historia useista projekteista, joista viimeisimpinä Oslon alueen yli 700 000 laitteen massa-asennukset vuosina 2016-2018 sekä parhaillaan käynnissä olevat mittarinvaihtoprojektit Ruotsissa.

- On hienoa, että kumppanuutemme jatkuu jälleen myös Suomessa. Mittareiden massavaihto tuo meille lisää työtä Helsingin sähkönjakeluverkon alueelle, jossa jo vastaamme verkoston rakennus- ja ylläpitotöistä sekä laajalti myös mittauksiin liittyvistä kenttätöistä Helen Sähköverkon kumppanina, Eltelin Suomen toimitusjohtaja Juha Luusua toteaa tyytyväisenä.

Lisätietoja:

Juha Luusua, toimitusjohtaja, Eltel Networks Oy
Puh: 040 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Sami Peippo, johtaja, Smart Grids & AMM, Eltel Networks Oy
Puh: 040 311 2988, sami.peippo@eltelnetworks.com