Helsingin sähkönjakeluverkkoa rakentaa jatkossa Eltel

Eltel ja Helen Sähköverkko ovat solmineet sopimuksen Helsingin sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimus on viisivuotinen ja sitä on mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Kokonaisarvoltaan sopimus on noin 90 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään mm. sähköverkon suunnittelua, rakentamista, viankorjausta, kunnossapitoa ja dokumentointia.

Eltelin ja Helen Sähköverkon välinen sopimus varmistaa Helsingin sähkönjakeluverkon tehokkaan ja toimitusvarman rakentamisen ja kunnossapidon. Sopimukseen sisältyvillä palveluilla on merkittävä vaikutus helsinkiläisten asiakkaiden kokemaan sähkön toimitusvarmuuteen. Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on Euroopan parasta. Viime vuonna helsinkiläisen sähköt olivat poikki keskimäärin vain 1,5 minuuttia. Helen Sähköverkon ja Eltelin yhteisenä tavoitteena on ylläpitää toimitusvarmuuden taso vähintään nykyisellä erinomaisella tasolla.

Helen Sähköverkko on asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka hankkii laajasti sähköverkkoon liittyviä palveluita eri palveluntarjoajilta. Eltel on ollut yksi palveluntarjoajista. Nyt solmittavassa sopimuksessa siirtyy Eltelille merkittävästi aiempaa suurempi vastuualue ja tekeminen tiivistyy kohti jatkuvasti kehittyvää kumppanuutta. Eltel hoitaa jatkossa sähköverkon toteutussuunnittelun ja rakentamisen yhtenä kokonaisuutena. Tämä selkeyttää työmaiden hallintaa ja näkyy asiakkaille mm. sujuvampina katutyömaina.

"Menestystä tukeva kumppaniverkosto on olennainen osa yhtiömme strategiaa. Pitkäaikainen kumppanuus Eltelin kanssa mahdollistaa meille toiminnan kehittämisen kustannustehokkaasti ja entistä asiakaslähtöisemmin", kertoo Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen.

”Yhteistyömme Helen Sähköverkon kanssa on laajentunut viime vuosikymmenen aikana sopimus sopimukselta. Tämä uusi merkittävä sopimus antaa meille uusia rooleja ja vastuita. Olemme valmiita kehittämään kumppanuuttamme ja odotan yhteistyötä innolla”, kertoo Eltel Networksin toimitusjohtaja Juha Luusua.

Lisätiedot:

Juha Luusua
Toimitusjohtaja, Eltel Networks Oy
Puh. 040 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Markus Lehtonen
Toimitusjohtaja, Helen Sähköverkko Oy
Puh. 050 559 2289, markus.lehtonen@helen.fi

 

Eltel lyhyesti

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialalla. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin saakka. Haluamme osallistua kestävämmän ja toimivamman huomisen rakentamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Eltelissä työskentelee noin 6,700 työntekijää, joista Suomessa 1,500.  Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2019 ja osakkeemme on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Helen lyhyesti

Helen Sähköverkko siirtää sähköä helsinkiläisille. Asiakkaita pääkaupungissa on lähes 400 000. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kymmenes vuosi. Toimitusvarmuutemme on Euroopan parasta. Sähköverkkoa Helsingissä on lähes 6 400 km, joista 97 % kulkee säävarmasti maan alla. Älykkäiden sähkömittarien avulla mittaamme helsinkiläisten kotien sähkönkulutuksen tunneittain. Kuulumme Helsingin kaupungin omistamaan Helen-konserniin.