Eltelille sopimus Polusjärven tuulipuiston infrastruktuurin rakentamisesta

Eltel on solminut sopimuksen, jossa Eltel vastaa Polusjärven tuulipuistohankkeen infrastruktuurin rakentamisesta Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla. Asiakkaana on kahdeksan suomalaisen kaupunkisähköyhtiön omistama Suomen Hyötytuuli Oy. Eltelin toimitukseen kuuluu hankkeen infrastruktuurityöt, eli tiet, nostokentät, voimaloiden perustukset, kaapelointi ja sähköasema.

Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on noin 43 MW ja siinä on yhteensä 10 turbiinia. Hanke toteutetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Tuulivoimapuiston suunnittelu käynnistyy heti, rakentaminen alkaa vuoden 2020 alussa, ja se valmistuu kesällä 2021.

Nyt solmittu hanke on jatkoa Eltelin menestyksekkäälle tuulivoimarakentamiselle. Eltel on aikaisimpina vuosina ollut rakentamassa Suomen Hyötytuulelle Annankankaan ja Nikkarinkaarron tuulivoimapuistoja, ja parhaillaan on käynnissä neljä samansisältöistä hanketta usealle eri asiakkaalle.

Kuvassa: Nikkarinkaarron tuulipuisto Raahessa. Puisto valmistui vuonna 2016.

Lisätietoja:

Kimmo Marjamäki, liiketoimintajohtaja
Puh. +358 40 311 3713, kimmo.marjamaki@eltelnetworks.com