Eltel on solminut monivuotisen sopimuksen Turvatikas Safety Ladder-putoamissuojalaitteiden toimituksesta Fingridin voimajohdoille ja sähköasemille

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa monivuotisen sopimuksen Turvatikas Safety Ladder-tuotteiden toimituksesta Fingridin voimajohdoille ja sähköasemille. Sopimus koskee vuosia 2019-2022, jonka jälkeen sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta.

Eltelin Turvatikas-putoamissuojajärjestelmän ytimenä on turvakisko, jonka perusratkaisu on muuttumaton sovelluskohteesta riippumatta. Sovelluskohteen ja toimituslaajuuden mukaan Eltel toimittaa Fingridille myös kiinnitys- ja tikastarvikkeita. Pääosin sovelluskohteina tulevat olemaan 110 ja 400 kV voimajohtojen ja sähköasemien pylväs- ja telinerakenteet.

Toimituskohteita ovat muun muassa Fingridin Petäjävedeltä-Pyhänselkään rakennettava 400kV voimajohto (ns. Metsälinja), Pyhänselkä-Utanen-Nuojua 400kV hankekokonaisuus sekä Pamilo-Uimaharju-Kontiolahti-Pamilo 110kV hankekokonaisuus.

Lisätietoja:

Tuomas Antikainen
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com, 040 311 3400

Samuli Sistonen
samuli.sistonen@eltelnetworks.com, 040 311 3032

Turvatikas Safety Ladder on EN353-1:2014 sertifioitu putoamissuojainjärjestelmä, joka estää onnettomuuksia ja lisää työtehoa.

https://www.turvatikas.fi/