Uuden sopimuksen myötä yhteistyö Telian kanssa laajeni

Solmimme Telia Finland Oyj:n kanssa kahden vuoden mittaisen palvelusopimuksen, joka käsittää palvelut liittyen verkon rakentamiseen, viankorjaukseen, asiakastoimituksiin ja ennaltaehkäisevään kunnossapitoon. Huhtikuun alussa voimaan astuneessa sopimuksessa uutta edelliseen Telian sopimukseen verrattuna ovat asiakastoimitukset eli esim. laajakaista-asennukset sekä kiinteän verkon viankorjaus.

Esimerkkeinä yhteistyöstämme ovat muun muassa useat Telian Avoin Kuitu-projektit, joissa olemme pääurakoitsijana. Ensimmäiset työmaat ovatkin käynnistyneet vauhdilla! Avoin Kuitu-konseptilla Telia mahdollistaa nopeat valokuituyhteydet myös kaupunkien laidoilla sijaitseville pientalovoittoisille alueille.

Toinen hieno esimerkki on Telialle toteutettu Espoon Kaupungin -mobiiliverkon kuuluvuuden parannusprojekti. Projektilla oli erittäin nopea aikataulu ja tiukat laatuvaatimukset. Panostamalla erityisesti projektin johtoon ja asennusten laatuun, onnistumme ylitimme asiakkaidemme odotukset.

”Espoon kaupungin mobiiliverkon kuuluvuuden parantaminen oli yksi aikataulukriittisimmistä asiakasprojekteistamme, jossa onnistuimme taklaamaan rakennuskohteiden mukanaan tuomat haasteet ja ongelmat yhdessä Eltelin kanssa. Projektin ensimmäinen vaihe saatiin toimitettua asiakkaalle luvatussa aikataulussa ja toinenkin vaihe on edennyt todella mallikkaasti. Tästä iso kiitos kuuluu ilman muuta Eltelin projektipäällikölle Dmitrj Kovalenkolle ja projektiin osallistuneille Eltelin asentajille. Tällaista erinomaista toimintaa ja venymistä Telia ja Telian asiakkaat toivovat jatkossakin”, sanoo Pekka Piuva Telialta.

Lisätietoja:

Raimo Hiisiö, myyntijohtaja, Communication, Eltel Networks Oy
raimo.hiisio@eltelnetworks.com
Puh. 040 311 3212