Raaseporin iso voimalinjasaneeraus on loppusuoralla

Eltelillä ja Carunalla on pitkäaikainen historia yhteistyöstä. Yksi mittava yhteistyöhanke on Raaseporissa, jossa urakoimme Carunalle 42 km 110 kV voimajohtoa ja kolme sähköasemaa. Hankkeen rakennustyöt ovat loppusuoralla ja linjan viimeinen pylväsnosto tehtiin turvallisesti kauniina syyspäivänä.

Eltelille työturvallisuus on kaikkein tärkein asia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tämän hankkeen viimeinen pylväsnosto on erinomainen esimerkki, siitä kuinka suunnittelemme ja teemme työmme ammattimaisesti, laadukkaasti ja turvallisesti.

Nostot ovat työvaiheita, jotka vaativat erityisen tarkkaa etukäteissuunnittelua. Kaikista työvaiheista pidetään aloituskokous, jossa käydään läpi työryhmän kokoonpano, käytettävä kalusto, nimetään kärkimies, kerrataan keskeisimmät riskitekijät ja käydään nostosuunnitelma läpi. Jokaiselle työvaiheelle laaditaan työturvallisuussuunnitelma sekä materiaaleille erikseen laadunvarmistussuunnitelma sisältäen tehdastarkastukset, standardien mukaiset kokeiset ja koekasaukset. Allekirjoituksilla varmistetaan, että koko tiimi on ajan tasalla työn vaiheista.

Tässä vain muutama esimerkki valmistelusta, joka edeltää varsinaista työn tekemistä. Varsinainen nosto onkin sitten noin puolessa tunnissa ohi.

Ylin kuva: Vapaasti seisova teräsristikkopylväs. Vapaasti seisovia pylväitä käytetään pääsääntöisesti pääte- kiristys ja kulmapylväinä. Pylväs painaa tyypillisesti 5 tn – 15 tn ja nosto tehdään yleensä mobiilinosturilla pylvään painon vuoksi. Nostoalue rajataan ja pylvääseen kiivettäessä varmistetaan, että pylvään alapuolella ei ole ketään.

Kuva: Kaikki nostot suunnitellaan huolellisesti etukäteen. Nostopaikka sekä nosturin on etukäteen katsottu sopivaksi nostettavan pylvään painon ja korkeuden mukaan. Kaikista konenostoista tehdään pylväspaikkakohtainen nostosuunnitelma, jossa varmistetaan muun muassa maan kantavuus, koneen kapasiteetti, nostopaikka jne.

 Eltelin Turvatikas-tuote takaa turvallisen ja tehokkaan kiipeämisen.

Kuva: Eltel Turvatikas-tuotteen avulla työskentely korkeissa voimalinjapylväissä on turvallista ja tehokasta. Kiivettäessä noudatetaan aina kiinni -menetelmää. Tässä kiivetään irroittamaan nosturin kiinnitystä.