Liikennevirasto käyttää sopimusoptionsa Eltelin rataliiketoiminnan kanssa

Eltelin rataliiketoiminta on sopinut Liikenneviraston kanssa nykyisten kunnossapitosopimusoptioiden lunastamisesta Helsingin ja Tampereen käyttökeskusalueille vuosina 2018-2019. Eltelin aiemmat sopimukset Liikenneviraston kanssa ovat kattaneet vuodet 2013-2017. Optioiden kokonaisarvo on noin kuusi miljoonaa euroa.

Eltelin tehtävänä on varmistaa, että rataverkon sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien sekä syöttöasemien kunto säilyttää sellaisen tason ja laadun, että järjestelmät ovat rataverkkoselostuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä Liikenneviraston ohjeiden mukaisia ja mahdollistavat turvallisen liikennöinnin. Sopimukseen sisältyy myös 24/7 varallaolo äkillisiä vika- ja vauriokorjauksia silmällä pitäen.

Yllä olevan lisäksi Liikennevirasto lunastanut optiot koskien Sähköradan pylväsperustukset -urakkaa ja Ajolankojen uusiminen -urakkaa. Myös Mipro Oy on lunastanut option koskien Helsingin nykymetron asetinlaitteen muutostöitä.

Päivi Hakala, liiketoimintajohtaja, Eltel Rail & Road Suomi kommentoi:
“Optioiden kautta jatkuvat sopimukset ovat osoitus asiakkaiden luottamuksesta sekä asiakkaiden ja Eltelin rataliiketoiminnan välisestä hyvästä yhteistyöstä. Kunnossapitosopimuksissa painoarvo on erityisesti laadukkaassa kenttätyössä ja ennakoivassa toiminnassa rataverkon turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.”

 

Lisätietoja:

Päivi Hakala, liiketoimintajohtaja, Eltel Rail & Road Suomi

Puh. 040 311 2323, paivi.hakala@eltelnetworks.com

 

Eltel lyhyesti 

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Other. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Puola ja  Saksa. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 9500 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2016.  Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.