Eltel tekee muutoksia johtoon ja organisaatiorakenteeseen Power ja Communication segmenteissä

Tehokkuutta ja kannattavuutta parantaakseen, Eltel on päättänyt tehdä muutoksia yhtiön kahdessa liiketoimintasegmentissä; Power ja Communication. Voimansiirron liiketoiminnassa, International-yksikkö eriytetään muusta toiminnasta ja se siirtyy kokonaan uuden Group Project Functionin johdettavaksi. Edelleen kehittääkseen Eltelin Communication-liiketoimintaa, Eltel yhdistää kiinteän ja mobiiliverkon -liiketoimintayksiköt yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän odotetaan tuovan skaalaetuja, lisäävän tehokkuutta ja tuovan yhden yhtenäisen rajapinnan asiakkaille.

Håkan Kirstein, Eltelin konsernijohtaja kommentoi:

On selvää, että Eltelin projektiliiketoiminnan uudelleen organisointi on välttämätöntä ja sen vuoksi teemme nämä muutokset voimansiirron liiketoiminnassa. Kaksi kolmasosaa Eltelin toiminnasta on hyvällä pohjalla ja ydintoimintojemme kehittäminen on edelleen ratkaiseva tekijä. Niinpä pyrimme tarjoamaan tehokkaimman ja parhaan mahdollisen perustan niille toimille. Eltelin mobiiliverkko-liiketoimintojen yhdistäminen tuo meille sekä lyhyen ajan kustannussäästöjä että luo pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Muutokset Voimansiirron liiketoiminnassa

Voimansiirron liiketoiminnan johtaja, Fredrik Menander, jättää paikkansa yrityksessä välittömästi. Voimansiirron International osa, noin kymmenen valikoitua projektia, jotka pääosin sijoittuvat Afrikkaan, eriytetään voimansiirron liiketoimintayksiköstä.  Nämä valitut projektit, joista osassa tehdään tällä hetkellä sisäistä auditointia siirretään Group Project Function johdettavaksi. Suurempi osa Voimansiirron liiketoiminnasta, sisältäen sähköasema- ja voimajohtoprojektit Pohjoismaissa, Saksassa, Puolassa, ja UK:ssa, jäävät liiketoimintayksikköön. Juha Luusua, Eltelin Sähkönjakelun liiketoiminnan johtaja ottaa vastuun myös Voimansiirron liiketoiminnasta.

Nämä muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Kiinteän- ja mobiiliverkon liiketoimintojen yhdistyminen

Eltelin Communication -liiketoimintasegmentti, joka vastaa noin puolesta konsernin liikevaihtoa, tekee erittäin hyvää tulosta. Edelleen edistääksemme kasvua, kannattavuutta ja tehokkuutta Communication -liiketoimintasegmenttissä, kiinteän ja mobiiliverkon liiketoiminnat yhdistetään. Yhdistyminen parantaa asiakaslähtöisyyttä yhdistämällä asiakasrajapinnan koskien kaikkia televerkkoratkaisuja, sekä mahdollistaa yhtenäisemmän ja paremman palvelutarjoaman ja tuotehallinnan vastaamaan telemarkkinoiden tarpeisiin.

Lisäksi skaalautuvuus ja paremmin optimoidut resurssit tuovat etua paikallisesti ja mahdollistavat Eltelin tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Yhdistymisen odotetaan tuovan positiivisen taloudellisen vaikutuksen  vuonna 2018. Eltelin fokus Communication -liiketoimintasegmentissä  on luoda vahva asema Pohjoismaissa, Puolassa ja Baltian maissa, ja myöhemmin perustaa lisää liiketoimintaa Saksaan. Eltel on myös päättänyt lopettaa Communication -liiketoimet UK:ssa vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana. Liikevaihto UK:ssa on ollut alle 10 miljoonaa euroa ja olemme tehneet tappiota. Markkinoilta poistuminen ei vaikuta Eltelin Voimansiirron liiketoimintaan UK:ssa. Peter Uddfors, entinen kiinteän telen liiketoimintajohtaja on nimitetty Communication -liiketoimintasegmentin johtajaksi. Suomi-Baltia Communication -yksikön johtoon on nimitetty Janne Kallionpää.

Yhdistyminen astuu voimaan 1. Maaliskuuta 2017.

Lisätietoja:
Ingela Ulfves VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009,  ingela.ulfves@eltelnetworks.com