Eltelin kiinteän telen liiketoiminta jatkaa kuituasennuksia Norjassa

Eltel keskittyy optisen kuidun kasvaville markkinoille Euroopassa. Yhtiö tarjoaa kuituprojekteihin tuotteistettua toteutusprosessia, joka perustuu 10 vuoden kokemukseen johtavien pohjoiseurooppalaisten teleoperaattoreiden kanssa. Kuituliiketoiminta muodostaa merkittävän osan Eltelin kiinteän telen liiketoimintaa, samalla kun yli 70 prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista ei ole vielä käytössään kuituliittymää. Norjalla on merkittävä rooli tässä kehityksessä.

Nopean laajakaistan kysyntä

Optisen valokuidun tarve on suuri koko Euroopassa. 2016–2019 arvioidaan noin 30 miljoonan kotitalouden liittyvän internetiin kuituliittymien kautta. Teknologiaselvitysten mukaan kuitu on tehokkain tapa käsitellä suuria datamääriä verkossa. Kuituliittymiä tullaan tarvitsemaan jatkossa myöskin tukemaan 5G-teknologiaa ja uuden sukupolven digitaalisia palveluita.

Eltelin ratkaisu – tehdä helpoksi asiakkaalle

Eltelin johtava periaate on tehdä hankkeiden toteuttaminen helpoksi asiakkaalle ilman tarpeettomia huolia niiden onnistumisesta. Eltel on kehittänyt tuotteistetun prosessin suurten liittymäprojektien toteuttamiseksi, jota on myös hyödynnetty menestyksellisesti etäluentamittareiden toteutusprojekteissa. Konsepti perustuu yhdenmukaiseen prosessiin: suunnittelusta asennusprojektin hallintaan sekä tämänjälkeiseen palvelutukeen.

Tehokkaan prosessituen varmistamiseksi Eltel hyödyntää uusimpia IT-työkaluja kaikkissa projektivaiheissa mukaan lukien työvoiman hallinta. Mallin nimeksi on annettu Eltel Fibre Force. Eltel on myös liittynyt FTTH Council Europe -nimiseen teollisuusorganisaatioon ensimmäisenä Infranet palveluja tarjoavana toimijana.

Kuiturakentaminen jatkuu Norjassa useita vuosia

Kuituhankkeet ovat lisääntyneet nopeasti Norjassa viime vuosina. Musiikin ja elokuvien lataaminen toimii kysynnän ajurina. 2016 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana kuituliittymien määrä on lisääntynyt yli 100 000:lla. Kuitenkin edelleen yli puolella asukkaista ei ole kuituliittymää ja kestää ainakin viisi vuotta ennen kuin hallituksen tavoite on saavutettu. Tämän uskotaan johtavan investointiaaltoon Norjan telemarkkinoilla vuosina 2017–2018.

Telenor, joka on Eltelin suurin kumppani Norjan kuitutoteutuksissa, investoi yli neljä miljardia Norjan kruunua (yli 400 miljoonaa euroa) infrastruktuuriin ja palveluihin Norjassa. Telenor työskentelee jatkuvasti pitkäjänteisten parannusten, prosessien yksinkertaistamisen ja modernisoinnin sekä palvelujen parissa ylläpitääkseen kilpailukykynsä. Se myös hakee innovatiivisia partnereita, jotka edustavat teollisuudenalan parhaita käytäntöjä sekä Norjassa että kansainvälisesti.

2014 Telenor solmi viisivuotisen puitesopimuksen Eltelin kanssa vuosittaisista Care-, Connect- ja Build-toimituksista määritellyille maantieteellisille alueille. Eltel ja Telenor toimivat yhteistyössä koko arvoketjun optimoimiseksi ja kustannusten alentamiseksi sekä toimitusaikojen lyhentämiseksi.

Eltelin Fibre Force -yksiköt varmistavat tehokkaan projektitoteutuksen

Eltel on muodostanut Norjassa erillisen yksikön kuituverkkoja varten – Fibre Force – kuituhankkeiden tehokkaaksi toteuttamiseksi operaattoreille sekä palvelun tarjoajille. Erikoistunut yksikkö pystyy toimittamaan koko ketjun kehittämisvaiheesta tuotantovaiheeseen: suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito. 2016 Fibre Force -yksikkö toimitti yli 40 000 liittymää asiakkailleen Norjassa.

Saatuaan suuremman vastuun tärkeistä kehittämisalueista sekä paketoimalla suunnittelun ja toteutuksen Eltel pystyy paremmin hyödyntämään henkilöresurssejaan ja siirtämään tuotantoresurssejaan sinne missä niitä eniten tarvitaan. Tämä koskee sekä maanrakennustöitä, teknisiä asennuksia että loppukäyttäjätoimituksia. Eltelin tavoitteena 2017 on jatkaa nykyistä korkeaa asennusvolyymiä Telenorille hyödyntämällä proaktiivista toteutuskonseptiaan.

Lisätietoja:
Janne Kallionpää, johtaja kiinteät televerkot
puh. 040 311 3191, janne.kallionpaa@eltelnetworks.com