Eltelin Ari Stenrothille Fingridin Vuoden Rakentaja -palkinto

Eltelin voimansiirtoliiketoiminnan suurin asiakas ja Suomen kantaverkon haltija Fingrid Oyj valitsee vuosittain rakennusprojekteissaan ansioituneen urakoitsijan. Tänä vuonna Fingrid valitsi Eltelin työmaapäällikö Ari Stenrothin Vuoden Rakentajaksi. Ari toimi vuosina 2015-2016 Fingridin Siikajoki – Pyhänselkä 400 kV voimajohtoprojektin työmaapäällikkönä.

Fingrid perusteli palkinnon antamista seuraavasti:

"Ari Stenroth hoitaa työnsä työmaapäällikkönä esimerkillisesti. Hän informoi kaikkia osapuolia hyvissä ajoin ja ote työhön on aktiivinen. Työturvallisuusasiat huomioidaan hyvin hänen työmaillaan eikä Ari epäröi ottaa esille työturvallisuuteen vaikuttavia asioita. Arin aikatauluarviot töiden kestosta ovat täsmällisiä; asiakkaan kannalta tällä on suuri taloudellinen merkitys etenkin, kun työt kohdistuvat 400 kV siirtoverkkoon."
 
Kiitospuheessaan Ari kiitti ensimmäisenä kaikkia Siikajoki – Pyhänselkä -projektiin osallistuneita asentajia ja sekä korosti yhdessä tekemisen ilmapiirin tärkeyttä.
 
Ari Stenroth vastaanottaa Vuoden Rakentaja 2016 palkinnon. Palkinnon ojentavat Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela sekä vanhempi asiantuntija Maria Joki-Pesola.