Eltelin Voimansiirron liiketoiminnalle Suomessa viisi sopimusta yhteisarvoltaan noin 18 miljoonaa

Eltel on lähiaikoina voittanut Suomessa viisi uutta sähköasema- ja ilmajohtosopimusta Fingridin, Carunan ja Elenian kanssa. Sopimusten yhteisarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Projektit tehdään vuosien 2016-2018 aikana. Nämä viisi voittoa osoittavat Eltelin johtavan aseman Suomen voimansiirron markkinoilla.

Uudet sopimukset kattavat seuraavat projektit:

  • Fingridin Seitenoikean 220/110kV sähköaseman laajennus. Projekti valmistuu lokakuuhun 2017 mennessä.
  • Uuden 110/20kV sähköaseman rakentaminen Gunnarnäsiin,Vikomin 110/20kV sähköaseman kunnostus ja modernistointi, sekä Hangon, Lappohjan ja Lindsbyn sähköasemien kunnostus ja modernisointi. Näiden lisäksi voimalinjan rakentaminen Karjaan ja Åminneforsin välille sekä Karjaan ja Lappohjan välille. Näiden Carunan projektien on suunniteltu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.
  • Elenian 110kV Nivala – Hitura voimajohdon saneeraus Tämän projektin valmistumisaika on kesän 2017 aikana.

Fredrik Menander – President – Power Transmission, Eltel AB kommentoi:
“ Nämä sopimukset vahvistavat asemaamme Pohjoismaiden sähköasemamarkkinoilla. Eltel on useiden vuosien ajan ollut yksi sähköasemamarkkinoiden johtavista yrityksista ja aloitimme Pohjoismaisella markkinalla vuonna 2014. Siitä lähtien olemme osoittaneet Eltelin olevan osaava ja luotettava kumppani hoitamaan sähköasema projekteja Suomessa samaan aikaan kun muita sähköasemaprojekteja on tehty myös Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Tämän lisäksi olemme hyvin iloisina, että meidät on valittu Carunan ja Elenian kumppaneiksi ilmajohtoprojekteihin. Nämä sopimukset kuvastavat myös alue- ja kantaverkkoon tehtäviä jatkuvia investointeja että saadaan turvattua häiriön sähkönsiirto." 

Lisätietoja:

Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications   
Tel: +358 40 311 3009,
ingela.ulfves@eltelnetworks.com