Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto valittaa markkinaoikeuden päätöksestä

30. maaliskuuta 2016 markkinaoikeus hylkäsi vanhentuneena kilpailu- ja kuluttajajaviraston (KKV) väitteet joiden mukaan Eltel olisi rikkonut kilpailulakia. Väitteet liittyivät voimajohtojen rakentamisliiketoimintaan Suomessa.

KKV on 29 huhtikuuta 2016 jättänyt valituksen markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yllä oleva informaatio on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinalain (Sw: Lag om värdepappersmarknaden) ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä määräävän lain (Sw: Lagen om handel med finansiella instrument) mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications   
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Päivi Hautamäki
General Counsel and Group Secretary
Tel: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Eltel lyhyesti
Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Transport & Security. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Afrikka. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin liikevaihto oli 1,255 miljardia euroa vuonna 2015 ja konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 9 600 työntekijää. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.