Eltelin sähkönjakelun liiketoiminnalle useita sopimuksia

Eltel on voittanut neljä sopimusta sähkönjakelun sektorilla Suomessa. Sopimusten sisällöt koskevat rakennus-, kunnossapito- ja viankorjauspalveluita keski- ja pienjännite sähkön jakeluverkoissa.

Uudet sopimukset ovat jatkoa nykyisille palveluille, joita Eltel tarjoaa asiakkailleen. Sopimusten pituudet vaihtelevat kolmesta kuuteen vuotta ja niiden  yhteisarvo on noin 29 miljoonaa euroa sisältäen optiovuodet.

Tampereen sähköverkko ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen sisältäen Eteläisen alueen rakennus-, huolto- ja palvelutyöt. Sopimuskausi alkoi 1 helmikuuta 2016.

Nurmijärven Sähköverkko Oy ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen kattaen pääosan rakennus-, korjaus ja huoltopalveluista Nurmijärven Sähkön verkkoalueella. Sopimus alkaa 1 huhtikuuta 2016.

Vantaan sähköverkkojen kanssa Eltel on tehnyt kaksi erillistä sopimusta. Toinen sopimus kattaa uusien asiakkaiden liittymien rakentamisen sähköverkkoon ja toinen sopimus kattaa merkittävän määrän verkonrakennustöitä. Sopimuskausi alkoi 1 helmikuuta 2016.

Juha Luusua, sähkönjakelun liiketoiminnan johtaja: “Nämä neljä sopimusta ovat hyvä esimerkki Eltelin pitkäaikaisista asiakassuhteista. Me olemme työskennelleet näiden asiakkaiden kanssa viimeiset 15 vuotta ja arvostan tämänlaiset asiakkuudet korkealle.”

 Lisätietoja:

Juha Luusua, sähkönjakelun liiketoimintajohtaja
juha.luusua@eltelnetworks.com
Puh. 040 311 3005