Eltel ostaa pohjan mittarinvaihtoliiketoiminnan kasvulle Saksassa

Eltelin sähkönjakelun liiketoiminta ostaa etäluettaviin sähkömittareihin erikoistuneen U-SERV yrityksen Saksassa.

Eltel on allekirjoittanut sopimuksen ja ostanut Saksan sähkö- ja kaasumittarimarkkinoilla toimivan U-SERV GmbH -yrityksen. Eltelillä on iso markkina-asema etäluettavien sähkömittareiden sektorilla Pohjoismaissa. Asennetetut mittarit ja 1,6 miljoonan tilauskanta yhteensä on yli viisi miljoonaan mittaria. Yritysosto laajentaa Eltelin asemaa, joka kattaa nyt myös Saksan markkinat. U-SERVin vahva ja nopeasti kasvava paikallinen osaaminen yhdistettynä Eltelin kansainväliseen kokemukseen laajoista älymittarien vaihtoprojekteista tarjoaa hyvän pohjan tulevalle kasvulle.

U-SERV on yksi suurimmista etäluettavien mittareihin keskittyvistä palveluyrityksistä Saksassa.Yrityksellä on noin 9 miljoonan euron liikevaihto ja 50 vakituista työntekijää, sekä edellytykset mobilisoida tarvittaessa 1000 työntekijää. U-SERV:n tuotevalikoima koostuu kansallisesta etäluettavien sähkömittareiden lukemisesta, vaihdoista ja  mittarointitietojen asiakaspalvelusta. Myös kaasumittauslaitteiden säätö on osa palveluita. U-SERV:n kaasumittarien asennukset tarjoavat Eltelille uuden mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa etäluettavien mittareiden saralla.  U-SERV on kasvava yritys, jolla on useita kymmeniä sähkölaitoksia asiakkaina mukaan lukien jotkut suurimmista sähkönjakelun operaattoreista Saksassa. Tämä asiakaspohja tarjoaa Eltelille tulevaisuuden mahdollisuuksia laajentaa palvelutarjontaa sähkönjakelijoille.

Eltel ostaa EVB'n kenttäpalvelut – liiketoiminnan  jatkaa myös liiketoiminnan kehityssopimusta ATV Energie GmbH kanssa.

Eltel ostaa ATV Energie GmbH:n tytäryhtiön EVB billing und Service GmbH:n kenttäpalvelun liiketoiminnat. Liiketoimintakauppaan kuuluvat mm. mittariluennan asiakaskunta ja tarjous henkilöstölle siirtymisestä Eltelille. Samassa yhteydessä siirretään U-SERV:n ja ATV:n välinen  liiketoiminnan kehityssopimus Eltelille. Tämän sopimuksen myötä ATV, EVB ja Eltel tekevät yhteistyötä laajentaakseen liiketoimintaansa etäluettavien mittareiden palveluissaan Saksassa. ATV ja EVB osallistuvat asiakkaiden tapaamiseen, myyntineuvotteluihin, yleiseen Eltelin sähkönjakelun liiketoiminnan palveluiden markkinontiin Saksassa. ATV:lla ja EVB:lla on hyvä ymmärrys ja hyvä yhteys Saksan energiasektorille.

Etäluettavien mittareiden vaihtoprojektien tarjonta jatkuu merkittävänä Euroopan markkinoilla. Kansallinen aikataulu projektien toteutuksille on vaihtelee EU:ssa. Samaan aikaan, kun toiset maat ovat jo vaihdattaneet kaikki mittarit, jotkut ovat alkaneet vaihtaa mittareita,kun taas viimeiset ovat vasta pilottivaiheessa. Saksassa uusi, Digitale Energiewende –lainsäädäntö, jonka on määrä valmistua toukokuussa velvoittaa, että Saksan energiayhtiöiden on otettava älykkäät mittarit käyttöön vuosien 2017 - 2032 välisenä aikana. Isojen mittarinvaihtoprojektien tarjouskilpailuiden odotetaan alkavan vuonna 2016. Saksassa on yhteensä noin 43 miljoonaa etäluettavaa mittaria. Toinen kasvumahdollisuus on kaasumittarien markkinoilla.

Yritys- ja liiketoimintakaupat viimeistellään toukokuun loppuun mennessä.  

Juha Luusua, President – Eltel Power Distribution kommentoi

"Eltel on valmistellut Saksan markkinoille pääsyä jo jonkin aikaa. Tarkkojen analyysien ja neuvotteluiden jälkeen olemme iloisia saadessamme yrityskauppaprosessin loppuun Saksalaisen U-SERVin kanssa. U-SERVin kokemus ja nykyinen markkina- asema sekä kehityspartneruus ATV ja EVB:n kanssa  liiketoiminnan kehittämiseksi, muodostaa vahvan voittajatiimin Saksan markkinoille. Olemme tehneet tärkeän askeleen Saksan markkinoille. Me toivotamme uudet työntekijät tervetulleiksi Eltelille rakentamaan yhdessä älykkäämpää sähköjärjestelmää Saksaan."

Lisätietoja:

Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications   
Tel: +358 40 311 3009
ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com