Markkinaoikeus hylkää väitteen Eltelin kilpailurikkomuksesta vanhentuneena

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä 30.3.2016, jossa se hylkää vanhentuneena väitteen siitä, että Eltel olisi rikkonut kilpailulakia voimajohtojen rakentamisliiketoiminnassa Suomessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli tehnyt asiassa Elteliä koskevan seuraamus-maksuesityksen. Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa yhden kuukauden sisällä annetusta päätöksestä.

31. lokakuuta 2014 Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti markkinaoikeudelle Eltelin maksettavaksi 35 miljoonan euron sakon. KKV:n esittämän väitteen mukaan Eltel olisi rikkonut kilpailulakia Suomen voimajohtojen rakentamisessa ja suunnittelussa ajanjaksolla 2004-2011. Asiassa pidettiin pääkäsittely markkinaoikeudessa syyskuussa 2015. 

Listautumisensa yhteydessä Tukholman pörssiin helmikuussa 2015 Eltelin silloiset osakkeenomistajat tekivät sopimuksen, jossa nämä tallensivat yhteensä 35 miljoonan euron summan Eltelin hallinnoimalle escrow-tilille kattamaan mahdollinen Eltelille määräytyvä sakko (p.l. kolmansien osapuolten kustannukset ja vahingonkorvausvaatimukset) liittyen KKV:n seuraamusmaksuesitykseen. Mikäli lainvoimaisessa päätöksessä Eltelille määrätään sakko, sitä vastaava summa konvertoidaan escrow-tililtä omaan pääomaan. 

Lisätietoa tapauksesta ja takuusummasta (escrow) on löydettävissä Eltelin vuosikertomuksesta 2014 ja Eltelin listalleottoesitteestä.

Eltel pysyy kannassaan, ettei se ole rikkonut kilpailulakia ja asia on nyt hylätty vanhentuneena markkinaoikeuden toimesta. 

Yllä oleva informaatio on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinalain (Sw: Lag om värdepappersmarknaden) ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä määräävän lain (Sw: Lagen om handel med finansiella instrument) mukaisesti.

Lisätietoja antavat:

Ingela Ulfves VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Päivi Hautamäki General Counsel and Group Secretary    
Tel: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com