Eltelin rata- ja tieverkot -liiketoiminta on tehnyt mittavan sopimuksen turvalaitteiden asennuksista usealla ratapihalla

Eltel on tehnyt sopimuksen Mipro Oy:n kanssa turvalaitteiden asennuksesta ratapihakohteissa Niiralan, Kotkan Kotolahti-Mussalon sekä Vainikkalan raja-asemilla. Eltel toimittaa sopimuksen puitteissa raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien asennukset.

Asennusurakkaan kuuluu Mipron toimittaman ohjaus- ja turvalaitejärjestelmän laiteasennukset; asetinlaitteet, opastimet, ratalaitekaapit, akselinlaskijat ja raidevirtapiirit sekä järjestelmän kaapeloinnit. Työt alkavat heti ja asennustyöt valmistuvat vuoden 2017 lopussa.

”Eltel hankki aiemmin tänä vuonna liikenteen turvalaitepalveluja tarjoavan Celer Oy:n omistukseensa. Integroituminen Elteliin on sujunut suunnitellusti ja uusi erikoisosaaminen täydentää loistavasti meidän palveluvalikoimaamme. Nyt allekirjoitettu sopimus jatkaa vuosia jatkunutta hyvää yhteistyötä Mipron kanssa. Sopimus on myös merkki siitä, että päätös yrityskaupasta oli oikea”, Eltel Suomen Rataliiketoiminnan johtaja Päivi Hakala iloitsee.

Eltelin toimitukseen kuuluvat työt ovat osa suurempaa hanketta, jossa Mipro Oy ja Liikennevirasto ovat sopineet turvalaitetoimituksesta, joka kattaa kolmen ratapihan turvalaitteiden uusinnan. Ratapihatoimintojen modernisoinnilla pyritään parantamaan turvallisuutta, ja tehostamaan liikennöintiä vähentämällä manuaalisia toimintoja.

”Eltel on meille tärkeä kumppani ja uskon, että alkanut yhteistyömme sujuu kitkattomasti ja vahvistuu entisestään”, toteaa Mipro Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmi. ”Eltel on merkittävä toimija Itämeren alueella, ja sen vahvistuva turvalaiteosaaminen ja resurssit ovat osaltaan tukemassa Mipron kansainvälistymistavoitteita.”

 

Lisätietoja:

Päivi Hakala
Liiketoimintajohtaja, rata- ja tieverkot
Puh: +358 40 311 2323
paivi.hakala@eltelnetworks.com
 
Tero Palosaari
Aluepäällikkö 
Puh: +358 40 311 3996
tero.palosaari@eltelnetworks.com