Eltelin kiinteän televiestinnän liiketoiminta uusii 50 miljoonan sopimuksen TDC:n kanssa Tanskassa

Eltel, yhteisyrityksenä kahden muun yrityksen kanssa on allekirjoittanut TDC:n kanssa Tanskassa kolmevuotisen sopimuksen liittyen valokuituverkkojen rakentamiseen ja ylläpitopalveluihin. Sopimuksen arvoksi arvioidaan noin 50 miljoonaa euroa Eltelin osalta.

Lokakuussa 2011 Eltel julkisti ulkoistamissopimuksen vuosille 2012-2016 TDC:n valokuituverkon rakentamis, kytkemis- ja ylläpitopalveluissa. Sopimus allekirjoitettiin Fiber & Anlaeg I/S –yhteisyrityksenä Munck Forsyningsledninger A/S ja Petri & Haugsted A/S –yrityksien kanssa Eltelin toimiessa pääyhteistyökumppanina.

Uusittu ja allekirjoitettu sopimus, joka kestää heinäkuusta 2016 kesäkuuhun 2019 koostuu rakentamis-, kytkemis- ja ylläpitopalveluista TDC:n yritys- ja yksityisasiakkaille Tanskassa. Eltelin vastuulla on suunnittelu, projektinhallinta, logistiikka, dokumentaatio ja raportointi.

Valokuidun käyttöönotto on yksi isoimmista trendeistä kiinteän televiestinnän alalla. Se lisää nopeutta verkossa korvaamalla perinteisen kupariverkon uuden sukupolven viestintäverkoilla. Arvioidaan, että noin 30 miljoonaa kotitaloutta EU:ssa ja Norjassa tulee olemaan kytkettynä internettiin valokuituyhteyksien kautta vuoteen 2019 mennessä. Eltel on johtava palveluntarjoaja kuiturakentamisessa Pohjoismaisilla markkinoilla, ja sillä on tavoite edelleen kasvattaa positiotaan kaikilla olemassa olevilla markkinoillaan. Sopimus TDC:n kanssa Tanskassa on hyvä todiste tästä menestyksekkäästä konseptista.  

Peter Uddfors, President - Eltel Fixed Communication kommentoi:

Eltelin erikoistuminen valokuidun käyttöönottoihin ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen on antanut erittäin hyviä tuloksia mitä tulee asiakastyytyväisyyteen, tehokkuuteen, laatuun ja kannattavuuteen. Uusi sopimus, jonka yhteisryrityksemme sai todistaa, että yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa olemme menestyneet aikaisemmassa ulkoistussopimuksessamme ja saaneet aikaan tuloksia  TDC:n odotusten mukaisesti. Olemme hyvin iloisia tästä yhteistyöstä ja asiakassuhteemme on nyt varmistunut uudella pitkäaikaisella sopimuksella.

Carsten Bryder, CTO  - TDC Group kommentoi:

”TDC Group on tyytyväinen voidessaan pidentää yhteistyökumppanuutta Eltelin kanssa Fiber & Anlæg I/S yhtiön kautta erityisenä tarkoituksena lisätä kuituprosessin asiakastyytyväisyyttä merkittävästi seuraavan kolmen vuoden ajan. Parantunut asiakastyytyväisyys on avainmittari TDC:n lanseeraaman uuden 2018 vuoden strategian kanssa, ja olemme vakuuttuneita että tämä jatko auttaa meitä korkeissa tavoitteisamme.”

Lisätietoja:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications  
Tel: +358 40 311 3009,
ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability   
Tel: +358 40 311 4503,
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com