Huawein Työhyvinvointi & Työturvallisuus -palkinto 2016 Eltelille

Eltel on voittanut Huawein Työhyvinvointi & Työturvallisuus -palkinnon 2016. Palkinto jaettiin Dusseldorfissa Huawein Euroopan yhteistyökumppanien tapaamisessa lokakuussa. Huawei on yksi maailman johtavista informaatioteknologian ja televiestinnän ratkaisujen toimittajista. Eltel on tehnyt Huawein kanssa yhteistyötä mobiiliverkkoprojekteissa jo yli 10 vuotta.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus (HSE)  ovat olleet kasvavassa määrin Eltelin fokuksessa vuoden 2011 jälkeen, jolloin aloitettiin ohjelma jonka tavoitteena on muuttaa Eltelin työturvallisuuskulttuuria ennakoivammaksi, jotta pystyttäisiin paremmin ennaltaehkäisemään työtapaturmia. Uusi työhyvinvointi-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä konsernin laajuinen HSE -johtamisjärjestelmä esiteltiin tuolloin yhtä aikaa. Avainasioita mihin ohjelma keskittyy ovat mm. säännöllinen työtapaturmien raportointi, työmaakäynnit sekä läheltä piti tilanteiden raportointi ja konkreettisten tapausten läpikäynti opetusmielessä koko henkilöstön kanssa. Kaikkien esimiesten tehtävänä on ollut jalkauttaa yhteiset työturvallisuusprosessit läpi koko organisaation.

Huawein Procurement Qualification Department kommentoi:
”Huawein Europan Työhyvinvointi & Työturvallisuus -palkinto annettiin Eltelin edustajille ja työntekijöille kiitokseksi yhteistyökumppanin hyvästä työstä ja saavutuksista työhyvinvoinnissa ja työurvallisuudessa. Tämä on merkittävä merkkipaalu ja olemme kaikki ylpeitä siitä. Huawei pyrkii tekemään yhteistyötä ainoastaan yritysten kanssa, jotka jakavat samat eettiset periaatteet ja toimintatavat Huawein kanssa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat ykkösprioritettina Huaweille, ja työntekijöiden turvalliset työskentelyolosuhteet arvostetaan korkealle.”

Håkan Kirstein, toimitusjohtaja, Eltel Group – Eltel AB kommentoi:
Huawein jakama palkinto Eltelin työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnasta mobiiliviestinnän liiketoiminnassa lämmittää mieltä ja motivoi meidän henkilöstöämme työskentelemään kohti korkeampia standardeja. Usein kiipeämme korkeisiin mastoihin ja pylväisin hyvin erilaisissa sääolosuhteissa, lisäksi töitä tehdään päivittäisten vaaranpaikkojen keskellä; kaapelia leikataan puukolla, nostetaan painavia esineitä, liikutaan liukkaassa maastossa sekä ollaan paljon liikenteessä. Meillä on pitkä historia Huawein kanssa työskentelystä Euroopan maissa, ja se on hyödyttänyt kaikkia sidosryhmiä, operaattoreita, loppuasiakkaita ja koko yhteiskuntaa. Yhdessä olemme toteuttaneet valtavan määrän verkkoja Euroopassa ja näyttäneet, että työskentely turvallisesti tuo lisäarvoa meille kaikille.

Lisätietoja:
Hannu Tynkkynen
Johtaja – Ulkoinen viestintä ja kestävä kehitys
Puh. +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com