Eltel tiiviisti mukana 5G-verkkojen tutkimus- ja kehityshankkeessa

Eltel on mukana Oulun Yliopiston (CWC) ja VTT:n johtamassa 5G-verkkojen tutkimus- ja kehityshankkeessa. Tekesin sekä yksityisten yritysten rahoittama hanke on ollut käynnissä Oulussa vuoden 2015 alusta alkaen. Hankkeen tavoitteena on yhdistää erilaiset 5G-testialustat yhteen kattavampaan testiverkkoon, joka antaa parhaat mahdollisuudet yrityksille testata ja pilotoida 5G-mobiiliverkon teknologiaa. Lisäksi tarkoituksena on kehittää yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä digitaalisessa maailmassa.

Eltelin kiinnostus tutkimuksessa kohdistuu ennen kaikkea 5G-verkkojen toteutukseen ja ylläpitoon, mutta samalla tutkitaan myös tulevaisuuden toimintamalleja, joita syntyy tulevien verkkojen ympärille muodostuvissa ekosysteemeissä. Eltelin tietoliikenneasentajat ovat myös päässeet tekemään koeasennuksia testiverkkoon.

”Eltel on johtava toimija mobiiliverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa Suomessa ja on luonnollista, että haluamme pysyä uuden teknologian aallonharjalla. Lähdimme tietenkin mukaan tähän testiverkkohankkeeseen, jossa on mukana maailman johtavia tutkimuslaitoksia, teknologiayrityksiä ja operaattoreita, joiden kanssa yhteistyössä pääsemme luomaan uusia innovaatioita ja toimintamalleja, Eltelin mobiiliviestinnän liiketoiminnan tuotepäällikkö Risto Jurva kertoo”

Ouluun parhaillaan rakennettavaa testiverkkoa pidetään maailman kehittyneimpänä. Erikoisuutena on, että testiverkkoa pääsevät käyttämään sekä teknologiakehittäjät että teknologian soveltajat eri toimialoilta ympäri maailman. Näin huomioidaan myös erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen yhdessä teknologian kanssa. Hankkeen ympärille on lisäksi käynnistetty lukuisia muita tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa tutkitaan mm. terveysteknologiaa, älykaupunkeja/-liikennettä sekä kiinteistönhoidon ratkaisuja.

Enemmän kuin pelkkänä teknologiana, 5G voidaan ymmärtää teknologioista ja ekosysteemeistä koostuvaksi konseptiksi, jonka keskiössä on asioiden internetin (Internet of Things/IoT) yleistyminen. Tämä tulee todennäköisesti koskettamaan monia Eltelin liiketoimintayksiköitä. Lähivuosina tullaan kokemaan suuria mullistuksia verkkopalveluissa, kun uuden 5G-verkon myötä nopeus kasvaa satakertaiseksi ja verkot ovat käytännössä viiveettömiä. 

Lisätietoja:

Risto Jurva, tuotepäällikkö, Eltel mobiiliviestinnän liiketoiminta
risto.jurva@eltelnetworks.com
Puh: +358 40 311 2268

www.5gtn.fi
https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/maailman-paras-5g-ymparisto-suomeen/
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/5thGear/
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/43079