Eltel saattaa päätökseen yritysostot U-SERV:n sekä EVB:n kanssa Saksan etäluentamittaroinnin liiketoiminnassa

Eltel on saattanut päätökseen aikaisemmin ilmoitetut U-SERV GmbH:n yritysoston sekä EVB Billing und Services GmbH:n mittaroinnin kenttätoimintojen oston Saksassa. U-SERV yritysoston myötä Eltelistä tulee sen 100%:inen omistaja. EVB-sopimuksen mukaisesti sen asiakaskanta sekä mittaroinnin kenttätoiminnot henkilöstöineen siirtyvät Eltelille. Sekä U-SERV:n yritysosto että EVB:n liiketoimintaosto astuvat voimaan 1.5.2016.

Eltel ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen U-SERV GmbH:n yritysostosta 22.4.2016. U-SERV toimii Saksan sähkön ja kaasun mittaroinnissa. Samalla Eltel ilmoitti sopimuksesta EVB:n kanssa ostaa tämän mittarointiin liittyvät liikeiminnot. EVB:ltä ostetut liiketoiminnot käsittävät sekä tämän asiakaskannan että noin 80 henkilön siirron Eltelille.

Samalla Eltel on vahvistanut jatkavansa liiketoiminnan kehityssopimusta EVB:n kanssa. Tällä sopimuksella EVB ja Eltel tekevät yhteistyötä laajentaakseen mittarointiliiketoimintaansa Saksassa. Saksan markkina on avautumassa uuden lainsäädännön myötä sähkön mittaroinnin uusintainvestoinneille ajanjaksolla 2017-2032. Yhteensä maassa on 43 miljoonaa sähkön kulutuksen mittauskohdetta. Lisäksi viisi miljoona kaasunkulutuksen mittaria tulee vaihdettavaksi.

Eltelillä on johtava asema pohjoismaiden etäluentamittareiden asennusliiketoiminnassa. Yhtiöllä on yli viiden miljoonan mittariasennuksen referenssit mukaan lukien tilauskannassa olevat 1,6 miljoonan mittarin asennukset. Tehdyt yritysostot laajentavat Eltelin jalansijaa käsittämään nyt Saksan markkinat. U-SERV:n vahva ja nopeasti kasvava läsnäolo Saksassa yhdistettynä Eltelin laajaan kansainväliseen kokemukseen älykkäiden sähkömittareiden asennusliiketoiminnassa tarjoavat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle Saksan markkinalla.

Armin Pirkwieser jatkaa Eltelin ostaman U-SERV GmbH:n toimitusjohtajana.

Lisätietoja antavat:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Puh. 040 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Puh. 040 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Eltel lyhyesti
Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Transport & Security. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Afrikka. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin liikevaihto oli 1,255 miljardia euroa vuonna 2015 ja konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 9 600 työntekijää. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.