Eltelin rata- ja tieverkot-liiketoiminta ostaa turvalaitetekniikkapalveluita tarjoavan Celer Oy:n Suomessa

Eltel laajentaa rataverkkojen turvalaitetekniikkaosaamistaan ja ostaa suomalaisen Celer Oy:n. Rautateiden turvalaitetekniikkapalveluita tarjoava Celer on hyvin tunnettu ja asemansa vakiinnuttanut yritys Suomen rataverkkomarkkinoilla.

Eltel tuli Suomen rataverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinoille jo 1960-luvulla. Siitä lähtien Eltel on toiminut menestyksekkäästi kasvavalla markkinalla. Vastatakseen asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin Eltel on päättänyt lisätä osaamista ja resursseja rataverkon turvalaitetekniikka- ja liikenneturvallisuusalalla myös Suomessa. Celerin yrityskauppa on hyvä lisä Eltelin tarjontaan ja tarjoaa synergiaetuja Eltelin olemassa olevan rata- ja tieverkot -liiketoiminnan kanssa. Yrityskauppa laajentaa edelleen Eltelin pohjoismaista jalanjälkeä rataverkkojen turvalaitemarkkinalla lokakuussa 2015 Norjassa tehdyn Vete Signaltjenester AS yrityskaupan jälkeen.

Celer on yksi avaintoimijoista Suomen rataverkkomarkkinoiden turvalaitetekniikan alalla ja sen liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa kattaen koko Suomen markkinan. Celerillä on 29 rataverkon turvalaitetekniikkaan ja rautateiden liikenneturvallisuuteen erikoistunutta työntekijää. Tuotetarjonta koostuu uusista asennuksista, kunnossapitopalveluista, projektinhallintapalveluista sekä suunnittelupalveluista. Celerin asiakkaisiin kuuluvat Suomen rataverkkoinfrastruktuurin omistaja Liikennevirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), turvalaitejärjestelmien tarjoajat sekä rakennusyritykset. Liikennevirasto on julkaissut tuleville vuosille suuria investointitarpeita ja suunnitelmia Suomessa sisältäen suuret investointitarpeet myös rataverkon turvalaitteisiin liittyen.

Fredrik Häggström,  johtaja – Eltelin rata- ja tieverkot-liiketoiminta AB kommentoi:
”Celerin yritysosto on Eltelille hieno askel eteenpäin ja se on hyvin linjassa meidän strategisten suunnitelmien kanssa laajentua Suomen markkinalla. Asiakkaillamme on laajoja investointisuunnitelmia ja kasvavia tarpeita tällä sektorilla. Tämän yritysoston kautta Eltel laajentaa Suomen liiketoimintaansa ja edelleen kehittää rajojen yli tehtävää yhteistyötä eri maiden yksiköiden välillä, jotta pystymme täyttämään asiakkaidemme vaatimukset.”

Päivi Hakala, Eltel Suomen rata- ja tieverkot-liiketoiminnan johtaja kommentoi:
”Yritysoston myötä saamme 29 uutta osaajaa vahvistamaan ammattitaitoista joukkoamme. Uudella organisaatiokokonaisuudella pystymme vastaamaan ja   varmistamaan riittävät resurssit ja osaaminen asiakkaidemme kasvaviin investointitarpeisiin rataverkoilla sekä tahtotilaan sitoa useita ratajärjestelmiä samaan urakkaan ja kunnossapitosopimukseen. Toivotamme kaikki Celeriltä siirtyvät työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Eltelille.”

Tero Palosaari, Celer Oy:n toimitusjohtaja kommentoi:
”Celer on kasvanut sen kokoiseksi, että uskomme liiketoiminnan kehittyvän parhaiten ison yrityksen osana. Tarkan harkinnan jälkeen tulimme siihen tulokseen, että Eltel täyttää nämä odotukset ja olemme hyvin iloisia voidessamme tänään kertoa tämän uutisen. Tulen itse jatkamaan turvalaitetekniikan aluepäällikkönä Eltelin rata- ja tieverkot-liiketoiminnassa Suomessa.

Lisätietoja:

Päivi Hakala
Liiketoimintajohtaja, rata- ja tieverkot
Tel +358 40 311 2323
paivi.hakala@eltelnetworks.com

Tero Palosaari, Celer Oy
Toimitusjohtaja
Tel +358 207 118 362
tero.palosaari@celer.fi

Eltel lyhyesti
Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Transport & Security. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Afrikka. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin liikevaihto oli 1,255 miljardia euroa vuonna 2015 ja konsernin palveluksessa työskentelee noin 9 600 työntekijää. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.