Eltel on voittanut Pohjoismaissa viisi sopimusta rata- ja tieverkkoihin arvoltaan yhteensä 15 miljoonaa

Eltel on voittanut viisi sopimusta rata ja tie –sektorilla Suomessa, Tanskassa, ja Ruotsissa. Toimitukset koskevat liikenneinfran sähköistyksiä, viestintää, signalointia, sekä turvajärjestelmiä. Sopimusten arvo on yhteensä 15 miljoonaa.

Tanskan liikenneviranomainen (Vejdirektorat) on tilannut uuden älykkään liikennejärjestelmän uudelle moottoritielle Pohjois-Silkeborgiin Länsi-Tanskaan. Eltelin osuus asennuksesta sisältää valvontatietojärjestelmän, viestintäjärjestelmän, keskeytymättömän sähkönjakelun, sekä yksityiskohtaisen suunnittelun, testauksen ja käyttöönoton. Projekti käynnistyy lokakuussa 2015, ja valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tanskan valtion rautatieviranomainen (Banedanmark) on allekirjoittanut sopimuksen Nyborgin ja Odensen välisen ratayhteyden uudelleen rakentamisesta. Eltel toimii aliurakoitsijana Srukton Railin ja Arkis A/S muodostamassa konsortiossa. Tekniset asennukset sisältävät muun muassa: ajojohdinjärjestelmän, vaihteenlämmitysjärjestelmän, nopeudenohjausjärjestelmän sekä turvalaiteteknisen järjestelmän.

Ruotsin Liikennevirasto (Trafikverket) on tilannut vaihteenlämmitysjärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen. Asennukset koostuvat 170 asemasta, jotka sijaitsevat Etelä-Ruotsissa. Asennukset tehdään vuosien 2015–2018 aikana. Lisäksi Eltel toimittaa maanlaajuisen junakaluston etäluettavan tunnistusjärjestelmän 60  paikkaan Ruotsissa.

Liikennevirasto on valinnut Eltelin sopimuskumppanikseen sähköistyksen suunnitteluun ja rakentamiseen rataosuudelle Pietarsaari-Pännäinen sekä Pietarsaaren kaupungin ja sataman väliselle rataosuudelle. Projektit valmistuvat vuoden 2016 aikana.

Fredrik Häggström, johtaja, Eltel Rail&Road kommentoi:
”Nämä viisi sopimusta todistavat Pohjoismaisen Infrastruktuurin omistajien luottavan Eltelin tekniseen osaamiseen, projektijohtotaitoihin, sekä kustannuskilpailukykyyn. Ne myös kertovat meidän maantieteellisestä ulottuvuudesta Pohjoismaissa, sekä teknisen palvelutarjontamme laajuudesta jonka avulla voimme kehittää liikenteen Infranet -järjestelmistä tulevaisuudessa entistäkin turvallisempia, luotettavampia ja tehokkaampia.

Lisätietoja:
Ingela Ulfves VP - Investor Relations and Communications   
Puh: +358 40 311 3009
ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen SVP - Group Communications
Puh: +358 40 311 4503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com