Eltelin Ilpo Karjalainen ja Liikenneviraston Teemu Poussu palkittiin parhaina Liikenneviraston työturvallisuuskilpailussa

Eltelin Ilpo Karjalaisen ja Liikenneviraston Teemu Poussun yhteistyössä laatima ehdotus "Rautatiet mukaan turvapuistotoimintaan" palkittiin parhaana Liikenneviraston järjestämässä työturvallisuuskilpailussa.

”Rautatiet mukaan Turvapuistotoimintaan” täytti ansiokkaasti raadin tulkinnan mukaisesti kilpailun arviointikriteereistä seuraavat kriteerit: käytännöllisyys, vaikuttavuus ja infra-alan työturvallisuuskulttuurin edistäminen.
 

  • Turvapuistoa käyttävät laajasti kaikki rakennusalan toimijat.
  • Oulu on keskeinen sijainti rautatieympäristössä ja tukee Pohjois-Suomen alueella työturvallisuuden kehittymistä Kouvolan tulevan oppimisympäristön lisäksi.
  • Tällä hetkellä ei ole liikenteeltä suljettua rautatiealuetta, joka soveltuisi harjoittelukäyttöön.
  • Turvapuiston toiminta on mahdollista kytkeä osaksi turvallisuuskoulutuskokonaisuutta. Esimerkiksi koululaisia on mahdollista yleisesti informoida rautatieympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä.  Koulutusta voi antaa koulutuslaitos, yritys sisäisesti tai Liikennevirasto.
  • Turvapuistoon tutustujan on mahdollista ladata älypuhelimeensa "turvapuistoapplikaatio", jonka avulla esimerkiksi turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja koulutusmateriaalia on mahdollista lukea.

Ilpo Karjalainen, Eltel Networks Oy kommentoi:  

”Liikenteeltä suljettu harjoitusrata on ollut mielessäni viimeiset kymmenen vuotta, kun olen pitänyt hätämaadoituskoulutuksia pelastuslaitoksille sekä ratatyöturvallisuuskoulutuksia ratatoimijoille ja urakoitsijoille. Ajatus vahvistui, kun "törmäsin" Oulun Turvapuistoon ja sen toimintaan. Kaiken lisäksi alueen läheisyydessä sijaitsee Ruskon teollisuusalueen käytöstä poistettu raide.

Minulle itselleni tämä on merkittävä huomionosoitus sille turvallisuustyölle, jota olen tehnyt jossain muodossa koko 35-vuotisen työhistoriani ajan.  Turvallisuusajattelun siemen kylvettiin jo   vuonna 1973, kun minut valittiin yläasteen työsuojelutoimikuntaan.”  

Voittajat julkistettiin Nolla tapaturmaa - seminaarissa Tampereella 19.5.2015 seminaarin iltatilaisuudessa. Liikennevirastossa käydään kaikki työturvallisuuskilpailun ehdotukset läpi ja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan kaikkien ehdotusten ideat. 

Lisätietoja palkitusta ehdotuksesta antaa:

Ilpo Karjalainen, Eltel Networks Oy, Rataverkot, aluepäällikkö
puh. 040 311 3650 

Lisätietoja palkitsemisesta antaa:

Risto Lappalainen, Liikennevirasto, työturvallisuusvastaava
Puh 029 534 3966