Eltelin communications –liiketoiminta julkistaa uusitun kahden vuoden raamisopimuksen Suomessa

Eltel on saanut uusittua kaksi raamisopimusta suomalaisen teleoperaattorin kanssa koskien sekä mobiilin että kiinteän televerkon palveluita Suomessa. Nämä merkittävät sopimukset ovat jatkoa olemassa oleville sopimuksille, jotka Eltelillä on ison televiestinnän asiakkaan kanssa. Molemmat sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta.

Uusitut sopimukset perustuvat maantieteelliseen malliin, jossa Eltelin communication – liiketoiminta vastaa mobiilin ja kiinteän televerkon rakentamisesta, asennuksista ja huoltopalveluista voitetuilla alueilla Suomessa. Sopimukset tulevat työllistämään yhteensä noin 200 työntekijää vuositasolla sopimuskausien aikana. Mobiilin televiestinnän liiketoiminnan raamisopimus kattaa jakson tammikuusta 2016 joulukuun 2017 loppuun ja kiinteän televiestinnän sopimus on voimassa huhtikuusta 2016 maaliskuun 2018 loppuun.

Axel Hjärne, Eltel konsernin toimitusjohtaja kommentoi:
Näiden olemassa olevien sopimusten uusiminen on hyvä osoitus siitä, että parannamme jatkuvasti suoritustamme vastatessamme operaattoriasiakkaiden yhtä kasvaviin tarpeisiin. Parannusta on tapahtunut etenkin toimintamme tehokkuudessa ja laadussa, joka heijastuu parempaan kokonaissuoritukseen.  Uusitut sopimukset edistävät myös Eltelin uusia kehitysprojekteja, jotka lisäävät arvoa operaattorien liiketoimintaan.  

Lisätietoa:
Ingela Ulfves
VP, IR and Communications   
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP, Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com