Eltelillä vakaa neljäs kvartaali ja koko vuosi 2014

Raportti neljäs kvartaali ja koko vuosi 2014. Liikevaihdon kasvu 8 prosenttia vuonna 2014, 11 prosenttia korjattuna kiinteillä valuuttakursseilla, saavutettiin orgaanisesti.

Kasvu oli erityisen vahvaa Power-segmentissä, mitä tukivat kantaverkkoinvestoinnit sekä Norjassa että Puolassa ja sähköistysinvestoinnit Afrikassa. Rataliiketoiminta menestyi erittäin hyvin kaikissa pohjoismaissa ja sitä tukivat sekä kapasiteetti- että regulaatiosta johtuvat sähköistys- ja signalointi-investoinnit. Communication-segmentissä kasvu oli vahvaa Norjan ja Ruotsin kuitu- ja mobiilihankkeissa kuten myös Saksassa alkaneissa kuituprojekteissa.

Neljännen kvartaalin liikevaihdon kasvu hidastui verrattuna koko vuoden kasvuun, mikä johtui Power-segmentin suurten projektien pääasiallisesta valmistumisesta kolmannella kvartaalilla. 

Operatiivinen EBITA parani 5 prosentin tasolle neljännellä kvartaalilla

Operatiivinen EBITA jatkoi paranemista neljännellä kvartaalilla, mikä johtui pääasiallisesti Communication-segmentin vahvasta operatiivisesta tuloksesta ja edelleen hyvästä työkuormasta ja tehokkuuden paranemisesta. Koko vuoden operatiivinen EBITA päätyi 4.9 prosenttiin. 

Merkittäviä tapahtumia 2014 jälkeen

-      Lokakuussa 2014 Eltelin 50-prosenttisesti omistama yhteisyritys Eltel Sønnico allekirjoitti viiden vuoden raamisopimuksen Telenorin kanssa Norjassa

-      Tammikuussa 2015 Eltel allekirjoitti viiden vuoden raamisopimuksen TeliaSoneran kanssa, kattaen Pohjoismaat ja Baltian alueen. Uusi sopimus vahvistaa TeliaSoneran ja Eltelin välistä läheistä yhteistyötä ja se jatkaa nykyisten palveluiden toimittamista TeliaSoneralle, laajentaen Eltelin toimituslaajuutta uusilla maantieteellisillä alueilla Ruotsissa

-      Helmikuun 6. 2015 Eltel AB sai päätökseen yrityksen osakkeen listauksen Tukholman Nasdaq-pörssiin. 

Axel Hjärne, konsernin toimitusjohtaja kommentoi:

- 2014 oli Eltelille läpimurtovuosi monella tapaa. Pääsimme vahvaan orgaaniseen kasvuun koko vuodelta. Tulostemme paraneminen oli vakaata ja operatiivinen EBITA saavutti 5 prosentin tason neljännellä kvartaalilla. Yksi Eltelin vahvuuksista, kassavirran tuottaminen, saavutti ennätyksellisen tason operatiivisen kassavirran ollessa 89 miljoonaa euroa. Pörssilistaus antaa meille vakaamman taloudellisen aseman ja parantaa kykyämme kasvaa myöskin yritysostojen kautta tulevaisuudessa. Pääfokuksemme tulee olemaan jatkossa saavuttaa kasvutavoitteemme samalla kun parannamme tulostamme ja jatkamme vahvan kassavirran tuottamista.

Lisäinformaatiota neljännesvuosiraportissa kosnernin sivuilta osoitteessa www.eltelgroup.com. 

Lisäinformaatiota:

Gunilla Wikman, Head of Investor Relations
tel. +46 72 584 3630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se 

 

Eltel lyhyesti

Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Transport & Defence. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Afrikka. Eltel tarjoaa laajan, kokonaisvaltaisen valikoiman palveluita ulottuen huolto-, ylläpito- ja päivityspalveluista aina projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 8600 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,24 miljardia euroa vuonna 2014.