Eltel ostaa Umoen osuuden yhteisyritys Eltel Sønnico AS:stä

Eltel ostaa kumppaninsa Umoen 50 prosentin osuuden yhteisyritys Eltel Sønnico AS:stä 265 miljoonalla Norjan kruunulla. Vuoden 2014 alussa perustettu yhteisyritys yhdisti Eltelin ja Umoen Norjan teleliiketoiminnan. Kaupan seurauksena yrityksen omistajuus siirtyy täysin Eltelille.

Päätös Eltelin ja Umoen teleyhteisyritys Sønnico Tele AS:n perustamisesta tehtiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ja toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa. Eltelin muut Norjassa toimivat yritykset on järjestetty Eltel-konsernin täysin omistaman tytäryhtiö Eltel Networks AS:n alaisuuteen. Vuoden 2014 lopussa Eltel Sønnico solmi Telenorin kanssa mittavan, viisivuotisen puitesopimuksen kiinteän ja mobiilitietoliikenneverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Eltelin ja Sønnicon yhteisyrityksen taustalla ovat nopeat ja laajamittaiset muutokset Norjan telekentässä. Teleoperaattorit ovat viime aikoina kartoittaneet uusia keinoja kustannustehokkuuden parantamiseen ja siirtäneet yhä enemmän vastuuta arvoketjustaan käyttämilleen palveluntarjoajille. Yhteisyrityksen ansiosta tuotantokapasiteetti kasvoi ja maantieteellinen kattavuus parani, jolloin teleoperaattorien vaatimukset voitiin täyttää. Yhteisyrityksen siirtyessä nyt täysin Eltelin omistukseen se sulautetaan Eltelin konsernirakenteeseen. Organisaatio jaetaan toimintojen perusteella liiketoimintayksiköihin ja koko Eltel-konsernin kattava toimintatapa, Eltel Way, otetaan käyttöön. Näin yrityksestä tulee kiinteä osa Elteliä niin Norjassa kuin kansainvälisesti.

Kauppasumma, 265 miljoonaa Norjan kruunua, suoritetaan rahana. Hinta vastaa Eltelin ilmoittamaa hankintatavoitetta (5–7 kertaa viimeisten 12 kuukauden EBITA, pro forma). Kauppahinnasta maksetaan kauppahetkellä kaksi kolmannesta, viimeinen kolmannes suoritetaan tammikuussa 2016. Eltelin liikevaihto kasvaa yhteisyrityksen koko liikevaihdon verran, eli hieman alle 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Nettovoitto taas kasvaa Umoen osuuden verran, eli 50 prosentilla yhteisyrityksen nettovoitosta. Jos yhteisyritys olisi siirtynyt täysin Eltelin omistukseen jo vuonna 2015, Eltelin toiminnallinen EBITA-marginaali olisi 0,30 - 0,35 prosenttiyksikköä alhaisempi.Hankinta kasvattaa konsernin osakekohtaista tulosta kauppahetkestä lähtien. Yrityskauppa vaatii Norjan kilpailuviraston hyväksynnän.

Eltel Network AS on saavuttanut lyhyessä ajassa merkittävän aseman Norjan rautatieprojektien toteutuskumppanina. Markkinajohtajan aseman yritys saavutti vuoden 2015 keväällä solmittuaan toimitussopimukset Hafslundin ja Skagerrakin kanssa yhteensä 800 000 etäluettavan mittarin asentamisesta vuoteen 2019 mennessä. Lisäksi Eltel toimittaa sähkönsiirtoratkaisuja norjalaisille energia- ja rautatieyrityksille.

Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne kertoo:
– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme ostaa Umoen omistamat Eltel Sønnico AS:n osakkeet ja siten liittää yrityksen täysin osaksi Eltel-konsernia. Täysi omistajuus norjalaisessa teleyrityksessä tarkoittaa sitä, että voimme yhdistää tele-, sähkö- ja rautatieliiketoimintamme ja näin optimoida konsernin tukitoiminnot Norjassa.Fuusion myötä saamme käyttöömme entistä kattavammat osaamisresurssit, työntekijät saavat uusia tilaisuuksia ja norjalaiset asiakkaamme saavat entistä ketterämmän infraverkkopalvelukumppanin.Eltel Sønnico -kauppa sopii erinomaisesti Eltelin kasvustrategiaan sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin taloustavoitteisiin.

Lisätietoja Eltel Sønnico AS:stä
Eltel Sønnico AS on maaliskuussa 2014 perustettu, Eltel- ja Umoe-konsernin tasan puoliksi omistama telealan yhteisyritys. Yritys solmi viisivuotisen toimitussopimuksen Telenorin kanssa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä ja käynnisti toimintansa tammikuussa 2015. Yritys työllistää 1100 henkilöä ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 1700 miljoonaa Norjan kruunua.

Lisätietoja Eltelistä
Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Transport & Security. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Afrikka. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 8600 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,242 miljardia euroa vuonna 2014. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.

Lisätietoja:
Gunilla Wikman, johtaja, sijoittajasuhteet
Puh: +46 72 5843630
gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, johtaja, konserniviestintä
Puh: +358 40 3114503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Umoeta koskevat tiedustelut:
Umoe AS -konsernin talousjohtaja Espen Klitzing, puh: +47 92826166

Tiedote sisältää tietoja, jotka Eltel AB:n (oyj) on luovutettava Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälinekauppalain perusteella. Tiedot on julkaistu 10. elokuuta 2015 klo 8.00 CET