Teräsrakennepalkinto Eltelin rakentamalle voimajohtopylväälle Viikinmäessä

Eltelille myönnettiin 19.11.2014 järjestetyillä teräsrakennepäivillä arvostettu teräsrakennepalkinto. Yhdessä Eltelin kanssa palkinnon saivat tilaaja Helen Sähköverkko Oy, arkkitehtisuunnittelun tehnyt arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy sekä pylvään valmistuksesta vastannut Högforssteka Oy.

Pylväs rakennettiin projektissa johon kuului pylvään suunnittelu, valmistus ja pystytys. Pylvään pystytyksen jälkeen kahdesta suunnasta tulevat 110 kV avojohdot siirrettiin uudelle pylväälle ja sitä kautta uudelle Viikinmäen kytkinlaitokselle. 

Pylvään suunnittelu ja rakentaminen olivat erittäin haasteellisia pylvään erikoisesta geometriasta johtuen. Pylvääseen ei haluttu myös ulkonevia laippaliitoksia, joten osien liittäminen toisiinsa oli haastavaa. 

Pylvään ensimmäiset osat saapuivat työmaalle Syyskuun alussa. Itse pylvään kasaaminen sujui hyvin, vaikka koekasausta pylväälle ei oltu voitu täysimittaisesti suorittaa sen koon vuoksi. Lisäksi pylvään kolmiulotteisessa rakenteessa pienet kulmamuutokset osien välillä olisivat voineet aiheuttaa vastoinkäymisiä pitkien osien yhteensovittamisessa. HögforsStekallakin kiiteltyjen suunnitelmien ja  heidän  erittäin tarkan valmistuksensa ansiosta palat loksahtelivat kuitenkin hyvin toisiinsa. Pylväs olikin pääpiirteissään kasattuna jo kolmessa päivässä. 

Lisätietoa palkinnosta ja arviointikriteereistä löytyy TRY:n sivuilta ja osoitteesta: http://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/toiminta/ajankohtaista/?nid=160