Eltel perustaa yhteispohjoismaisen voimansiirto-organisaation

Eltelin Voimansiirto -yksikkö yhdistää resurssinsa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa lisätäkseen synergiaetuja Pohjoismaisilla markkinoilla. Mats Björkman on nimitetty Power Transmission Nordic -organisaation johtajaksi.

Eltel on saavuttanut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vahvan aseman kantaverkkoyhtiöiden kumppanina. Lukuisia projekteja on toimitettu erinomaisin referenssein. Palvellakseen asiakkaitaan entistäkin tehokkaammin sekä tarjous- että projektintoteutusvaiheessa on tullut yhä tärkeämmäksi toimia urakoitsijana yli rajojen. Eltel on päättänyt yhdistää Ruotsin, Suomen ja Norjan voimansiirtoresurssit yhdeksi Pohjoismaiseksi yksiköksi nimeltään Eltel Power Transmission Nordic.

Mats Björkman on nimitetty uuden liiketoiminnan vetäjäksi. Hän raportoi tehtävässään Voimansiirto -yksikön johtajalle, Fredrik Menanderille. Mats Björkman aloitti Voimansiirrossa vuoden 2013 alussa, jolloin hän otti vastuulleen sen Ruotsin liiketoiminnot. Norja lisättiin hänen vastuualueeseensa kesällä 2013. Mats aloitti Eltelin palveluksessa vuonna 2000 ja hän on siitä lähtien toiminut useissa johtotehtävissä sekä projektitoiminnassa ja liiketoiminnan kehityksessä että IS/IT -asioissa ja hankinnassa.

Fredrik Menander kommentoi uuden Pohjoismaisen yksikön ja Mats Björkmanin nimitystä seuraavasti: “Eltelillä on merkittävä jalansija voimansiirtoverkkojen rakentajana Pohjoismaissa. Olemme toteuttaneet suuria projekteja ja asiakkaat arvostavat ammattitaitoamme, työmme laatua sekä joustavuuttamme. Voidaksemme hyödyntää paremmin maiden välistä kokonaisvaltaista osaamista ja täyttääksemme entistä paremmin asiakkaidemme vaatimukset, teimme päätöksen yhteispohjoismaisen voimansiirto-organisaation perustamisesta. Matsilla on erinomainen tausta sekä kokemus ottaa vastuulleen yhdistetyt liiketoiminnot ja kehittää niitä vielä askelen eteenpäin."

Mats Björkman kommentoi uutta Pohjoismaista yksikköä ja rooliaan: “Meillä on menossa tärkeitä projektitarjouksia ja tavoitteemme on luonnollisesti osoittaa, että Eltel on osaavin ja ammattitaitoisin kumppanivalinta. Nimitykseni ei ole pelkästään Eltelin sisäsäinen organisatorinen muutos, vaan myös tärkeä merkki muutoksessa olevalle sähköalalle. Voimansiirtourakointi on muuttunut kansainväliseksi ja urakoitsijat, kuten Eltel, työskentelevät entistäkin enemmän yli valtakunnan rajojen. Uskomme, että yhteispohjoismainen yksikkö ja resurssipankki antavat meille mahdollisuuden vastata asiakkaidemme investointi- ja projektitarpeisiin entistäkin tehokkaammin.”

Nykyinen Voimansiirto, Suomi organisaation johtaja Tapio Leskinen on nimitetty Voimansiirto -yksikön kehitysjohtajaksi. Hän raportoi Fredrik Menanderille.

Uuden Pohjoismaisen organisaation vahvistamiseksi on tehty myös seuraavat nimitykset:

  • Jaakko Pitkänen on nimitetty hankinta- ja logistiikkajohtajaksi.
  • Ari Eskola on nimitetty sähköasemaliiketoiminnan johtajaksi.

Molemmat raportoivat Mats Björkmanille.

Lisätietoja:
Fredrik Menander, President Eltel Power Transmission
Puh. + 46 8 585 37980, fredrik.menander@eltelnetworks.com