Kilpailu- ja kuluttajavirasto vie Eltelin markkinaoikeuteen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) väittää Eltelin syyllistyneen kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn voimajohtojen rakentamisliiketoiminnassa Suomessa ja on tänään tehnyt markkinaoikeudelle seuraamusmaksuesityksen. KKV syyttää Elteliä kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä Empower Oy:n kanssa ja esittää Eltelille 35 miljoonan euron seuraamusmaksua.

KKV:n näkemyksen mukaan yhtiöt ovat sopineet keskenään tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta.

KKV aloitti asian tutkimisen helmikuussa 2013. Eltel on toiminut yhteistyössä KKV:n kanssa ja avustanut sen tutkimuksia.

Markkinaoikeus ei ole sidottu KKV:n tekemään seuraamusmaksuesitykseen, se voi muuttaa seuraamusmaksun määrää tai hylätä KKV:n tekemän esityksen kokonaisuudessaan.

Eltel katsoo, ettei se ole syyllistynyt kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn.

- Omat selvityksemme eivät osoita kilpailusääntöjen rikkomista. Otamme kilpailuviraston syytökset kuitenkin hyvin vakavasti ja olemme suorittaneet omia hyvin perusteellisia selvityksiä asiassa. Emme ole yhtä mieltä KKV:n kanssa sen tekemistä johtopäätöksistä. Eltel katsoo toimineensa kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti, toteaa Hannu Tynkkynen, Eltel-konsernin viestintäjohtaja.

- Eltel toimiii useissa eri maissa ja meille on äärimmäisen tärkeää, että toimimme aina kansallisten säännösten mukaisesti ja noudatamme Eltelin eettistä ohjeistoa. Tästä syystä Eltelillä on olemassa yksityiskohtaiset corporate governance -säännöt, kilpailuohjeistus ja eettiset säännöt. Kaikkia näitä sisäisiä ohjeistuksia päivitetään säännöllisesti vastaamaan lainsäädännön muutoksia. Yhtiö on sitoutunut toimimaan aina lainsäädännön ja asianomaisten viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.

Lisätietoja antaa: Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications, puh. +358 40 311 4503