Eltelin liikevaihto pysyi vakaana vuonna 2013

Eltelin liikevaihto pysyi vakaana vuonna 2013. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 1,153 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna (1,149.0), kasvu oli orgaanista.

”Keskittyminen kannattavuuden parantamiseen toi erittäin hyvää kehitystä EBITAan. Eltelin markkinat jatkuivat vakaina tukien Infranet-palveluidemme kysyntää. Tärkeitä sopimuksia tehtiin vuoden aikana Euroopassa ja Afrikassa”, kertoo Axel Hjärne, Eltel-konsernin toimitusjohtaja.

Eltelin liikevaihto pysyi vakaana vuonna 2013. Liikevaihto oli yhteensä 1,153 miljardia euroa ja siinä oli kasvua 0,4% edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu saavutettiin orgaanisesti. Televiestintäpalveluiden kysyntä jatkui vakaana, kun taas sähkösektori osoitti kasvua. EBITA, sisältäen kertaluonteiset erät, oli 52,4 miljoonaa euroa, osoittaen 13,7 % kasvun edelliseen vuoteen verrattuna (46,1). Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 8459, jossa oli 0,4% vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (8495).

Tasapainoista kehitystä kaikilla sektoreilla – kiinteät kustannukset ja nettokäyttöpääoma paranivat

Toiminnan tavoitteena 2013 oli laadun ja tehokkuuden parantaminen. Kehitys oli erittäin hyvää. Eltel jatkoi erikoistumista ja parhaiden käytäntöjen implementointia. Tuloksena kiinteät kulut pienenivät vuodesta 2012. Järjestelmällisellä sisäisten ja asiakasrajapinnan prosessien kehitystyöllä saavutettiin parannusta euromääräisessä nettokäyttöpääomassa. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat erittäin hyvään kehitykseen vuonna 2013, Axel Hjärne selittää. Mitä markkinakehitykseen tulee, Eltelin Infranet-palveluiden kysyntä on jatkunut vakaana tai kasvanut, riippuen sektorista. Voimansiirto -liiketoiminta on tehnyt useita merkittäviä sopimuksia kantaverkkoyhtiöiden kanssa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Afrikassa. Zambiassa solmittiin Eltelin kaikkien aikojen suurin 110 miljoonan sopimus. Jakeluverkot -liiketoiminta sai loppuun 600 000 älymittarin vaihtoprojektin Suomessa ja voitti uusia palvelusopimuksia Ruotsissa. Televiestinnässä, Eltel jatkoi johtavana partnerina suurimpien operaattoreiden johtavana partnerina. Norjassa Eltelin teleliiketoiminta on sopinut fuusioitumisesta Sonnico Tele ASn kanssa vuoden 2015 alussa. Homeland Security & Aviation -liiketoiminta allekirjoitti uuden sopimuksen Swedavian kanssa ja Rataverkot -liiketoiminta solmi uusia sopimuksia Pohjoismaissa.

Eltel vahvistunut asema tuo pontta vuodelle 2014

”Vuosi 2013 todisti, että meidän asiakkaamme luottavat Eltelin kykyyn tuottaa loistavia palveluita heidän tarpeisiinsa. Tämä antaa erittäin hyvän alun vuodelle 2014. Meidän liiketoimintakonsepti, erikoistuminen ja toimeenpano on osoittanut menestystä ja pystyy vastaamaan edelleen kasvaviin Infra-verkkojen kehitystarpeisiin. Koska olemme tekninen palveluyritys, meidän pitää kiittää meidän työntekijöitämme heidän panoksestaan, kuten myös asiakkaitamme ja partnereitamme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2013. Meidän strateginen tavoitteemme on olla Euroopan johtava Infranet-yritys, ja siihen meillä on kaikki elementit oikeilla paikoillaan”, Axel Hjärne jatkaa.

Vuoden 2013 lukuja ei ole auditoitu.

Lisätietoja:
Axel Hjärne, President & CEO
Email: axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Puh. 040 311 4503
Email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com